Nye Veterinærtekster 2019

ALPHA JECT micro 7 ILA «PHARMAQ» (juni).

Altresyn «Ceva Santé Animale» (mai).

Chanox vet. «Chanelle» (januar).

Diazedor vet. «Richter Pharma AG» (juli).

Drontaste «Bayer Animal Health GmbH» (mars).
Nytt i Veterinærteksten er tabletter 525 mg/504 mg/175 mg.

Galliprant vet. «Elanco» (februar).

Vetflurane «Virbac» (april).