Nye Veterinærkatalogtekster 2019

ALPHA JECT micro 7 ILA «PHARMAQ» (juni).

Altresyn «Ceva Santé Animale» (mai).

Arti-Cell Forte «Global Stem cell Technology (GST)» (november).

Benzorion «Orion» (august).

Cardalis vet. «Ceva Santé Animale» (august).

Chanox vet. «Chanelle» (januar).

Diazedor vet. «Richter Pharma AG» (juli).

Drontaste «Bayer Animal Health GmbH» (mars).
Nytt i Veterinærteksten er tabletter 525 mg/504 mg/175 mg.

Forceris «Ceva Santé Animale» (august).

Galliprant vet. «Elanco» (februar).

Ganutil «aniMedica GmbH» (september).

Versican Plus DHPPi «Zoetis» (oktober).

Versican Plus Pi «Zoetis» (oktober).

Vetflurane «Virbac» (april).