Nye Veterinærtekster 2019

Altresyn «Ceva Santé Animale» (mai).

Chanox vet. «Chanelle» (januar).

Drontaste «Bayer Animal Health GmbH» (mars).
Nytt i Veterinærteksten er tabletter 525 mg/504 mg/175 mg.

Galliprant vet. «Elanco» (februar).

Vetflurane «Virbac» (april).