Kontakt oss

Felleskatalogen AS
Besøksadresse:
Essendropsg. 3
0368 Oslo
Kart på Gulesider
Postadresse:
Postboks 5094 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: +47 23 16 15 50
Telefaks: +47 23 16 15 51
E-post: post@felleskatalogen.no
Bank: Nordea
Bankgironr.: 6067.05.17023
Organisasjonsnr.: 965 614 923
Ved tekniske problemer bruk tilbakemeldingsskjema
Referanse1 (nettsiden):

Felleskatalogen [Internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; Årstall [hentet år-måned-dag]. Tilgjengelig fra: www.felleskatalogen.no
1Vancouver-stilen. Nummerisk stil. Stilen er vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskapelige fag, se http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/vancouver/