Porcilis Lawsonia vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot Lawsonia intracellularis-infeksjon hos gris.

QI09A B18 (Lawsonia intracellularis-vaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til gris: Hvert sett (50 doser) inneh.: I) Hetteglass (lyofilisat): Inaktivert Lawsonia intracellularis, stamme SPAH-08, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. II) Hetteglass (oppløsningsvæske): Mineralolje, aluminiumhydroksid, sorbitanoleat, polysorbat 80, etylalkohol, glyserol, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering: 1 dose (2 ml) inneh. inaktivert Lawsonia intracellularis, stamme SPAH-08 ≥5323 U.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til utvikling av aktiv immunitet mot Lawsonia intracellularis hos gris.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av griser fra 3 ukers alder for å redusere diaré, tap av daglig tilvekst, tarmlesjoner, bakterieutskillelse og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Lawsonia intracellularis. Begynnende immunitet: 4 uker. Immunitetsvarighet: 21 uker.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Økt kroppstemperatur (i gjennomsnitt ± 0,6°C, hos enkelte opptil 1,3°C). Temperaturen normaliseres innen 1 dag etter vaksinering. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Lokale reaksjoner i form av hevelse på injeksjonsstedet (<5 cm i diameter), som forsvinner innen 23 dager. Etter markedsføring: Anoreksi og letargi er rapportert i mindre vanlige tilfeller. Anoreksi og letargi er sett i mindre vanlige tilfeller. Anafylaksilignende reaksjoner er sett svært sjeldent.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Preparatet inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis legen pakningsvedlegget. Dersom smerte vedvarer i >12 timer, må lege kontaktes på nytt.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt.

Dosering 

Fra 3 ukers alder: 1 dose (2 ml) pr. dyr. Tilberedning/Håndtering: La oppløsningsvæsken oppnå romtemperatur og rist den godt før bruk. Tilsett 5-10 ml av oppløsningsvæsken til lyofilisatet og bland forsiktig. Trekk det rekonstituerte lyofilisatet ut av hetteglasset og før det over i hetteglasset med oppløsningsvæsken. Rist forsiktig for å blande. Administrering: Rekonstituert vaksine gis i.m. i nakken. Nålelengde og diameter skal tilpasses dyrets alder. Unngå kontaminering ved multiple anbrudd.

Overdosering/Forgiftning

Ingen andre symptomer enn de nevnt under Bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd/rekonstituering: 6 timer. Gjenværende vaksine etter denne tidsperioden skal kastes.

 

Pakninger

Porcilis Lawsonia vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 1 sett (50 doser) (hettegl.) 038787 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Lawsonia vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.07.2021


Sist endret: 25.11.2021