Eryseng

Hipra
INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert Erysipelothrix rhusiopathiae (stamme R32E11) ELISA >3,34 log2 IE50%, aluminiumhydroksid 5,29 mg, DEAE-dekstran, ginseng, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, simetikon, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot rødsyke.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av purker og råner for å redusere kliniske tegn (hudlesjoner og feber) på rødsyke, forårsaket av Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 1 og serotype 2. Innsetting av immunitet og varighet: Beskyttelse oppnås innen 3 uker etter fullførelse av grunnleggende vaksinering, og varer til tidspunkt for anbefalt revaksinering (ca. 6 måneder etter grunnleggende vaksinering).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Mild til moderat betennelse ved injeksjonsstedet som vanligvis forsvinner i løpet av 4 dager (kan i enkelte tilfeller vare i opptil 12 dager etter vaksinering). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående økning i kroppstemperatur er sett i løpet av de første 6 timene etter vaksinering, forsvinner spontant i løpet av 24 timer. Svært sjeldne (<1/10 000): Anafylaktiske reaksjoner er sett; symptomatisk behandling anbefales.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Ingen data vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Eryseng skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

1 dose (2 ml) gis ved i.m. injeksjon i nakkemusklene. Grunnleggende vaksinering: Gris ≥6 måneder, som ikke tidligere er vaksinert med preparatet, skal gis 2 injeksjoner med et intervall på 3-4 uker. Den 2. injeksjonen skal gis 3-4 uker før paring. Revaksinering: 1 enkelt injeksjon skal gis 2-3 uker før hver etterfølgende paring (ca. hver 6. måned). Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre preparater. La vaksinen nå romtemperatur (15-25°C) før administrering. Ristes godt før bruk. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Brukes umiddelbart etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Eryseng, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 10 doser (hettegl.) 566918 C
10 doser (plastflaske) 451936 C
25 doser (hettegl.) 084321 C
25 doser (plastflaske) 522310 C
50 doser (hettegl.) 193502 C
50 doser (plastflaske) 374192 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.04.2019