«Apotek»-preparater i ATC

PreparatnavnPakningsstørrelse
Kaliumbromid NAF 250 mg/ml mikst. til dyr250 ml
Pentobarbital NAF 100 mg/ml oppl. vet. (til avlivn. av dyr)500 ml
Sulfatiazol NAF 10% i bløt sinkpasta til dyr200 g
Vitamin E NAF 50 mg/ml dråper til dyr100 ml

Preparatene i oversikten ovenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i preparatet og bruken av det, før forskrivning.

www.apotek.no/om-oss/datterselskaper/serviceproduksjon finnes ytterligere opplysninger. Serviceproduksjon AS er produkteier og kan kontaktes ved spørsmål om preparatene.


Aktuelle adresser:


Serviceproduksjon AS

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00

E-post: serviceproduksjon@apotek.no


Kragerø Tablettproduksjon AS (tabletter/pulver)

Postboks 202

3791 Kragerø

Telefon: 40 00 21 55

E-post: post@kratab.no


Sanivo Pharma (tidl. Den norske Eterfabrikk) (brannfarlige preparater + salver/kremer)

Karihaugv. 22

Postboks 23 Høybråten

1086 Oslo

Telefon: 21 60 87 00

Telefaks: 21 60 87 10

E-post: post@sanivopharma.com

www.sanivopharma.com


Sjukehusapoteket i Bergen (sterile væskepreparater)

Postboks 1

5021 Bergen

Telefon: 55 97 53 48

Telefaks: 55 97 61 91

E-post: sp@sav.no


Sykehusapoteket i Oslo, Rikshospitalet (sterile væskepreparater)

Sognsvannsv. 20

0372 Oslo

Telefon: 23 07 34 53

Telefaks: 23 07 34 10

E-post: rikshospitalet@sykehusapotekene.no


Ås produksjonslab as (ikke-sterile våtvarer)

Postboks 162

1431 Ås

Telefon: 64 97 30 97

Telefaks: 64 97 30 91

E-post: gro.noraker@aasproduksjonslab.no