Ophtaclin vet.

Le Vet


Bredspektret antibiotikum, tetrasyklin.

QS01A A02 (Klortetrasyklin)ØYESALVE 10 mg/g til hund, katt og hest: 1 g inneh.: Klortetrasyklinhydroklorid 10 mg tilsv. klortetrasyklin 9,3 mg, lett flytende parafin, lanolin, hvit myk parafin.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Primært bakteriostatisk effekt ved hemming av bakteriell proteinsyntese.
Absorpsjon: Minimal systemisk absorpsjon forventes.

Indikasjoner 

Behandling av keratitt, konjunktivitt og blefaritt forårsaket av Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. og/eller Pseudomonas spp. som er følsomme overfor klortetrasyklin.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler 

Pga. sannsynlig variasjon (tidsmessig, geografisk) i forekomst av tetrasyklinresistente bakterier, anbefales bakteriologisk prøvetaking og resistenstesting. Det skal tas hensyn til offisielle nasjonale og regionale retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler. Bruk i strid med preparatomtalen kan gi økt forekomst av bakterier som er resistente overfor klortetrasyklin, og kan medføre nedsatt effekt av andre tetrasykliner pga. mulig kryssresistens. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Pga. mulig sensibilisering og/eller overfølsomhetsreaksjoner skal direkte hudkontakt unngås. Bruk ugjennomtrengelige hansker. Ved kontakt med hud, vask eksponert hud med såpe og vann. Ved symptomer etter eksponering, f.eks. hudutslett, søk straks legehjelp.

Drektighet/Laktasjon

Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

Dersom det ikke sees klinisk bedring etter 3 dager, skal alternativ behandling vurderes. Hund og katt: 0,5-2 cm salve (avhengig av dyrets størrelse) påføres i konjunktivalsekken 4 ganger daglig i 5 dager. Hest: 2-3 cm salve (avhengig av dyrets størrelse) påføres i konjunktivalsekken 4 ganger daglig i 5 dager.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent for hest som produserer melk til konsum.
Slakt: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 14 dager.

 

Pakninger og SPC

Ophtaclin vet., ØYESALVE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/g hund, katt og hest 5 g (tube m/sprøyte) 094766 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.09.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.10.2019