Nye Veterinærkatalogtekster 2018

Aquaflor vet. «MSD Animal Health» (november).

AviPro AE «Lohmann Animal Health GmbH» (juli).

AviPro THYMOVAC «Lohmann Animal Health GmbH» (juli).

Bacimycin «Actavis» (mai).

Baycoxine vet. «Bayer Animal Health GmbH» (oktober).

Clynav «Elanco» (februar).

Credelio «Elanco» (februar).

Dexaject «Dopharma» (november).

Distocur vet. «Merial» (juni).

Equinor «Norbrook» (juli).

Fenylbutazon Dechra vet. «Dechra» (juni).

Insistor vet. «Richter Pharma AG» (oktober).

Iverpraz vet. «Norbrook» (februar).

Mepiblock vet. «Dechra» (november).

Myodine vet. «Le Vet» (mars).

Semintra vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (september).
Nytt i Veterinærteksten er mikstur 10 mg/ml.

Stronghold Plus «Zoetis» (januar).

Thiafeline vet. «Le Vet» (juli).
Remarkedsført.

UpCard «Vétoquinol» (august).

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» (februar).
Nytt i Veterinærteksten er injeksjonsvæske.

Zeleris «Ceva Santé Animale» (oktober).