Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 04.12.2020, kl. 08:51

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Onsior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.11.2020

Det er mangel på Onsior tabletter. Dyreiere som bruker Onsior bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med robenakoksib, som er virkestoffet i Onsior. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Onsior «Elanco»

Mangel på Metacam vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.10.2020

Det er mangel på Metacam vet 2,5mg tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 2,5mg tyggetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med meloksikam, som er virkestoffet i Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»

Bovilis Ringvac vet. meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.09.2020

Bovilis Ringvac vet. "MSD Animal Health" meldes som midlertidig utgått fra 1. november 2020 til 1. januar 2024. Det finnes ingen andre markedsførte vaksiner mot Trichophyton verrucosum til bruk på storfe i Norge. Det finnes imidlertid en tilsvarende vaksine, Trichoben vet, som er markedsført i Sverige. Veterinærer som har behov for dette preparatet må søke Legemiddelverket om spesielt godkjenningsfritak. Det kreves brukstillatelse fra Mattilsynet for å anvende denne vaksinen. Flere av legemiddelgrossistene vil på bakgrunn av dette søke Mattilsynet om en felles brukstillatelse på vegne av sine kunder.

Lenke til SLV

Bovilis Ringvac vet. «MSD Animal Health»

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.03.2019

Det er mangel på Perlutex vet. tabletter til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes. Veterinærer trenger ikke søke godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Lenke til SLV

Perlutex vet. «Dechra Veterinary Products A/S»