Oppdatert fra Legemiddelverket: 16.09.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Optimmune vet øyesalve

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Optimmune vet øyesalve Pasienter som bruker Optimmune vet øyesalve bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ciklosporin, som er virkestoffet i Optimmune vet øyesalve. Utenlandske pakninger kan utleveres til dyr som går på Optimmune vet øyesalve. Det er ikke nødvendig å sende inn søknad om godkjenningsfritak for dette. Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Det finnes humanpreparater som kan brukes som alternativ. Apotek eller eier tar kontakt dersom egnet preparat med ciklosporin ikke kan skaffes.


Varselet gjelder følgende preparater: Optimmune vet. «MSD Animal Health»