Oppdatert fra Legemiddelverket: 23.10.2019, kl. 07:30

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Feil merking av Metomotyl vet 5 mg/ml - risiko for overdosering

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 24.09.2019


Det er oppdaget feil i merkingen av Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til hund og katt. Leverandøren stanser salget av batcher med feilmerking og tilbakekaller fra grossister og apotek. På baksiden av flasken er det oppgitt at styrken er 2,5 mg/ml. Den korrekte styrken til preparatet er 5 mg/ml. Dermed kan feilmerkingen føre til overdosering av preparatet. Det er oppgitt korrekt styrke på forsiden av flasken og på kartongen.


Varselet gjelder følgende preparater: Metomotyl vet. «Le Vet»