Oppdatert fra Legemiddelverket: 04.08.2020, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Ketamine Le Vet 100 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjon. Veterinærer trenger ikke søke om godkjenningsfritak for utenlandske pakninger under mangelen.


Varselet gjelder følgende preparater: Ketamine Le Vet «Le Vet Beheer B.V.»

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.03.2019


Det er mangel på Perlutex vet. tabletter til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes. Veterinærer trenger ikke søke godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Perlutex vet. «Dechra Veterinary Products A/S»