Oppdatert fra Legemiddelverket: 27.01.2020, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Ketamine Le Vet 100 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjon. Veterinærer trenger ikke søke om godkjenningsfritak for utenlandske pakninger under mangelen.


Varselet gjelder følgende preparater: Ketamine Le Vet «Le Vet Beheer B.V.»

Mangel på Vetoryl vet.10 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.11.2019


Det er meldt om mangel på Vetoryl vet. 10 mg kapsler. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Vetoryl vet. 5 mg kapsler, uten at den enkelte veterinær trenger å søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak. Det kan utleveres 5 mg kapsler selv om dyreeier har resept på 10 mg kapsler. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020. Dyreeiere som bruker Vetoryl 10 mg til sine dyr bør få informasjon om at de får utlevert en annen styrke av legemidlet på apoteket inntil 10 mg kapsler igjen kan leveres. Du trenger ikke skrive ny resept dersom dyreeier har en gyldig resept på 10 mg kapsler. Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek


Varselet gjelder følgende preparater: Vetoryl vet. «Dechra»

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.03.2019


Det er mangel på Perlutex vet. tabletter. alle pakningsstørrelser, til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes.


Varselet gjelder følgende preparater: Perlutex vet. «Dechra Veterinary Products A/S»