Evalon

Hipra


Koksidievaksine.

QI01A N01 (Koksidievaksine)SUSPENSJON OG OPPLØSNINGSVÆSKE TIL ORAL SPRAY til kylling: Hvert sett inneh.: I) Suspensjon (vaksine): Sporedannende oocyster fra Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria tenella, kaliumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid, renset vann. II) Oppløsningsvæske: Briljantblå (E 133), allurarød (E 129), vanillin, Montanide IMS. 1 dose (0,007 ml) ufortynnet vaksine inneh.: Eimeria acervulina, stamme 003, 332-450*, Eimeria brunetti, stamme 034, 213-288*, Eimeria maxima, stamme 013, 196-265, Eimeria necatrix, stamme 033, 340-460*, Eimeria tenella, stamme 004, 276-374*. *Antall sporulerende oocyster avlet av svekkede, tidlige koksidielinjer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulering til aktiv immunitet mot koksidiose forårsaket av Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix og Eimeria tenella.

Indikasjoner 

Kylling: Til aktiv immunisering av kyllinger fra 1. dag etter klekking for å redusere kliniske tegn (diaré), intestinale lesjoner og antall oocyster forbundet med koksidiose forårsaket av de ovenfor nevnte Eimeria-arter. Innsetting av immunitet: 3 uker etter vaksinasjon. Immunitetsvarighet: 60 uker etter vaksinasjon i et miljø som muliggjør resirkulering av oocystene.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Ingen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksinen vil ikke beskytte andre arter enn kyllinger, og kun mot de nevnte Eimeria-arter. Det er normalt å finne vaksineoocyster i tarmen eller avføringen fra vaksinerte flokker. Kyllingene skal oppdrettes på gulvet de første 3 ukene etter vaksinasjon. Bare friske dyr skal vaksineres. For å redusere feltinfeksjoner anbefales det at alt strøet fjernes, og at anlegget og utstyr som er i kontakt med vaksinerte kyllinger rengjøres mellom produksjonssyklusene. Vask og desinfiser hender og utstyr etter bruk.

Interaksjoner 

Ingen opplysninger om sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. En ev. beslutning om å bruke vaksinen umiddelbart før/etter et annet preparat, tas derfor med utgangspunkt i hvert enkelt tilfelle. Det bør ikke brukes koksidiostatika eller andre midler med effekt mot koksidiose via fôr eller vann i minst 3 uker etter vaksinasjonen. Det kan hindre korrekt replikasjon av vaksinens oocyster og påfølgende utvikling av god immunitet, og i tillegg begrense den forøkte beskyttelsen som skyldes oocyst-reinfeksjoner.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under egglegging er ikke undersøkt. Skal ikke brukes i eggleggingsperioden til foreldredyr og innenfor 2 uker i forkant av eggleggingsperiodens begynnelse.

Dosering 

1 dose (0,007 ml) fra 1. levedag (28 ml/100 kyllinger). Tilberedning/Håndtering: Rist hetteglasset med oppløsningsvæske. Fortynn innholdet i hetteglasset med rent, romtemperert vann i egnet beholder. Rist hetteglasset med vaksine og fortynn innholdet med den ovennevnte oppløsningen. Fyll reservoaret til sprayutstyret med all den tilberedte vaksinesuspensjonen. Oppretthold kontinuerlig homogenisering av den fortynnede vaksinesuspensjonen ved bruk av en magnetrører mens vaksinen administreres via grov spray til kyllingene. For mest mulig ensartet vaksinering skal kyllingene være i transportesken i minst 1 time, slik at de kan innta alle vaksinedråpene. Etter dette tidsrommet, plasser kyllingene forsiktig på strøet og fortsett med vanlig dyreholdspraksis. Administrering: Grov spray vha. egnet anordning. Levert volum: 28 ml/100 kyllinger. Dråpestørrelse: 200-250 μm og arbeidstrykk: 2-3 bar. Opptak av vaksinen skjer oralt.

Overdosering/Forgiftning

Alvorlig overdosering (10 ganger) kan gi midlertidig reduksjon av daglig tilvekst den første uken, uten at det har følger for endelig produksjonsresultat.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Brukes umiddelbart etter anbrudd. Holdbarhet etter fortynning: 10 timer.

 

Pakninger og SPC

Evalon, SUSPENSJON OG OPPLØSNINGSVÆSKE TIL ORAL SPRAY:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
kylling 1000 doser (hettegl.) 081038 C
5000 doser (hettegl.) 148266 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.06.2017