Nye Veterinærtekster 2008

Butador vet. «Richter Pharma AG» (juni).

Cerenia «Pfizer» (april).

Dexdomitor vet. «Orion» (februar).

Dolorex vet. «MSD Animal Health» (august).

Mastipen vet. «VetPharma A/S» (september).

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (mars).
Nytt i preparatomtalen er mikstur 0,5 mg/ml til katt.

Nobivac Forcat «Intervet» (november).

Porcilis Porcoli Diluvac Forte vet. «MSD Animal Health» (juli).

Resflor vet. «Schering-Plough» (mai).

Revertor vet. «CP-Pharma» (november).

Stellamune One vet. «Pfizer» (oktober).
Preparatet ble tatt ut av Veterinærkatalogen 2008/2009, men er fortsatt på markedet.