Versican Plus Bb Oral

Zoetis


Vaksine mot Bordetella bronchiseptica hos hund.

QI07A E01 (Bordetellavaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL MIKSTUR, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Levende svekket Bordetella bronchiseptica (stamme 92B) 1,4 × 10⁸-5,5 × 10⁹ CFU, baktopepton, sukrose, dikaliumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumhydroksid, gelatin, MEM og HEPES media, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering). II) Hetteglass: Renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer utvikling av immunitet mot Bordetella bronchiseptica hos hund. Immunitet etter 3 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund ≥8 uker for å redusere kliniske symptomer og bakterieutskillelse pga. Bordetella bronchiseptica.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Moderat øyeutflod. Svært sjeldne (<1/10 000): Mild forbigående diaré, oppkast, neseutflod, hoste og letargi i opptil 14 dager.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved mer alvorlige respirasjonssymptomer bør behandling vurderes. Ev. hypersensitivitetsreaksjoner skal behandles umiddelbart. Kun friske dyr skal vaksineres. Vaksinerte hunder kan spre Bordetella bronchiseptica fra munn og nese (≤35 dager) og i avføring (≥70 dager). Ikke nødvendig å holde uvaksinerte hunder atskilt, men hunder med nedsatt immunforsvar bør i denne perioden unngå kontakt med vaksinerte hunder. Sikkert for gris, men katter kan få milde symptomer som nysing og nese-/øyeutflod. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget. Gjentatte eksponeringer kan gi sjeldne hypersensitivitetsreaksjoner. Personer med nedsatt immunforsvar bør unngå kontakt med vaksinen og vaksinerte hunder i perioden med spredning fra munn og nese. Desinfiser hender og utstyr etter bruk.

Interaksjoner 

Unngå bruk av immunsuppressive legemidler 1. måned og antibiotika første 2 uker etter vaksinering. Kan gis samtidig med Versican Plus- og Versiguard-vaksiner. Samtidig bruk med andre preparater er ikke undersøkt.

Drektighet/Laktasjon

Bruk under drektighet og diegiving er ikke undersøkt, og anbefales ikke.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: 1 dose (1 ml) rekonstituert vaksine administreres oralt til hunder ≥8 uker. Revaksinasjon: Årlig. Tilberedning/håndtering: Rekonstituer vaksinen ved å tilsette hetteglasset med oppløsningsvæske til hetteglasset med lyofilisat og rist godt. Brukes umiddelbart. Administrering: Trekk væsken opp med sprøyten og fjern opptrekkskanylen. Hundens hode skal holdes med snuten pekende oppover og åpen munn. Administrer hele dosen på 1 ml i hundens kinnhule (mellom tannkjøtt og kinn).

Overdosering/Forgiftning

10 × 1 ml ga ingen andre bivirkninger enn normal dose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Versican Plus Bb Oral, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 10 sett (hettegl.) 100591 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Versican Plus Bb Oral LYOFILISAT OG VÆSKE TIL MIKSTUR, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.08.2019


Sist endret: 16.04.2020