Nasym

Hipra


Bovint respiratorisk syncytialvirusvaksine.

QI02A D04 (Bovint respiratorisk syncytialvirus)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJON ELLER NESESPRAY, suspensjon til storfe: Hvert sett inneh.: I) Lyofilisat (vaksine): Bovint respiratorisk syncytialvirus, levende attenuert (BRSV) strain Lym-56, dekstran, sukrose, gelatin NZ-amin, sorbitol, kaliumdihydrogenfosfat, dikaliumfosfat. II) Væske til suspendering: Fosfatbufferløsning (kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, kaliumklorid, vann til injeksjonsvæsker). Etter rekonstituering: 1 dose (2 ml) inneh.: Bovint respiratorisk syncytialvirus, levende attenuert (BRSV) strain Lym-56 104,7-6,5 CCID50.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot bovint respiratorisk syncytialvirus.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av storfe for å redusere virusutskillelse og respiratoriske kliniske tegn forårsaket av infeksjon med bovint respiratorisk syncytialvirus. Immunitet er vist fra 21 dager etter administrering av 1 dose via nesen, og 21 dager etter den 2. dosen av den i.m. grunnvaksineringen med 2 doser. Varighet av immunitet er 2 måneder etter nasal vaksinering og 6 måneder etter i.m. vaksinering.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Konsistensendring i feces. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): En temperaturøkning på minst 1,7°C 2 dager etter vaksinering, som går over uten behandling påfølgende dag.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp. Vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen data. Bruk før eller etter andre preparater må avgjøres i det enkelte tilfelle.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet under drektighet og diegiving er ikke klarlagt.

Dosering 

Storfe ≥9 dager: Grunnvaksinering (nasal bruk): Spray 1 ml i hvert nesebor (tilsv. 2 ml). Revaksinering: 1 i.m. injeksjon à 2 ml 2 måneder etter grunnvaksineringen, og deretter hver 6. måned etter siste revaksinering. Storfe ≥10 uker: Grunnvaksinering (i.m. injeksjon): 2 i.m. injeksjoner à 2 ml, med 4 ukers mellomrom. Revaksinering: 1 i.m. injeksjon à 2 ml gis 6 måneder etter fullført grunnvaksinering, og deretter hver 6. måned etter siste revaksinering. Tilberedning/Håndtering: Skal rekonstitueres før bruk, se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Administrering: Gis intranasalt eller i.m. Bruk en intranasal applikator (dråpestørrelse 25-220 µm) ved nasal bruk. Det anbefales å bruke en ny applikator til hvert dyr.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Lyofilisat: Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Væske til suspendering: Oppbevares <25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: Brukes umiddelbart.

 

Pakninger og SPC

Nasym, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJON ELLER NESESPRAY, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe5 doser (hettegl.)388393C
25 doser (hettegl.)096304C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.02.2020