Nye Veterinærkatalogtekster 2006

ALPHA MAX «PHARMAQ» (november).

Atopica vet. «Novartis» (april).

Felimazole vet. «Dechra» (april).

Enterisol Ileitis vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» (september).

Ivomec Comp «Merial» (september).

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (oktober).
Nytt i preparatomtalen er tyggetabletter 1 mg og 2,5 mg.

Porcilis Ery vet. «MSD Animal Health» (juni).

Previcox «Merial» (april).

Primucell FIP vet. «Pfizer» (september).

Profender «Bayer HealthCare AG» (januar).

Regumate Equine «MSD Animal Health» (oktober).

Rimadyl Bovis vet. «Pfizer» (september).

Rimadyl vet. «Pfizer» (april).
Nytt i preparatomtalen er tabletter 100 mg.

SevoFlo «BGP Products» (juni).

Vetoryl vet. «Dechra» (september).