Bovilis RSP Live vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot bovint RS-virus og parainfluensa-3-virus hos storfe.

QI02A D07 (Bovint respiratorisk syncytialvirus og bovint parainfluensavirus)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESESPRAY, suspensjon til storfe: 1 dose (2 ml) inneh.: Levende bovint respiratorisk syncytialvirus, stamme Jencine 105-107 TCID50, levende parainfluensavirus type 3, stamme INT2-2013 104,8-106,5 TCID50.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer antistoffer mot bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og parainfluensavirus type 3 (PI3V).

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av kalver ≥1 uke for å redusere kliniske symptomer på respiratorisk sykdom og virusspredning fra infeksjon med BRSV og PI3V. Begynnende immunitet BRSV: 5 dager. PI3V: 1 uke. Immunitetsvarighet: 12 uker.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Mild og forbigående utflod fra nesen i løpet av de 2 første dagene. Forbigående mindre økning i kroppstemperatur (veldig sjelden opptil 41,1°C). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Mild og forbigående spontan hosting (forsvinner normalt innen 3 dager). Mild og forbigående utflod fra øyet (forsvinner normalt innen 2 dager). Forbigående økning i respirasjonsraten (forsvinner normalt innen 4 dager).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr, 5-7 dager før perioder med stress eller økt infeksjonspress. Effekten mot BRSV kan reduseres ved tilstedeværelse av maternale antistoffer. Vaksinerte kalver kan skille ut vaksinestammene i inntil 12 dager etter vaksinasjon. Det anbefales å vaksinere alle kalvene i besetningen.

Interaksjoner 

Ingen informasjon. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose = 2 ml. Fra 1 ukes alder: 2 ml rekonstituert vaksine, 1 ml i hvert nesebor. Tilberedning/Håndtering: For fullstendig rekonstituering må det brukes en kanyle og sprøyte for å overføre suspensjonsvæsken til hetteglasset med lyofilisatet (10 ml til 5 doser). Vakuumet i vaksine-hetteglasset medvirker til at sprøyten tømmes raskt. Resuspender ved risting. Vaksinesuspensjonen kan trekkes opp i en sprøyte med en ren tupp. Fjern kanylen. Vaksinen er nå klar til bruk, direkte fra tuppen på sprøyten. Sprayanordning er ikke nødvendig. Ved vaksinering anbefales det å bytte sprøyter eller tuppen på en multidose-sprøyte mellom dyrene for å unngå overføring av patogener. Administrering: Til nasal bruk.

Overdosering/Forgiftning

10 × overdose ga ikke andre symptomer enn de beskrevet under Bivirkninger. Hos enkelte kalver eksponert for svært høye vaksinedoser (150 × maks. dose), ble det sett symptomer på moderat til alvorlig respiratorisk sykdom.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd/rekonstituering: 6 timer.

 

Pakninger

Bovilis RSP Live vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESESPRAY, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
storfe 5 doser (hettegl.) 428434 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bovilis RSP Live vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESESPRAY, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2019


Sist endret: 14.02.2020