Credelio

Elanco


Ektoparasittmiddel, isoksazolin.

QP53B E04 (Lotilaner)TYGGETABLETTER 12 mg og 48 mg til katt: Hver tyggetablett inneh.: Lotilaner 12 mg, resp. 48 mg, laktose, hjelpestoffer. Gjær- og vaniljesmak.


TYGGETABLETTER 56 mg, 112 mg, 225 mg, 450 mg og 900 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Lotilaner 56,25 mg, resp. 112,5 mg, 225 mg, 450 mg og 900 mg, laktose, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent hemmer av GABA-styrte kloridkanaler, noe som raskt dreper flått og lopper.
Absorpsjon: Fôr øker absorpsjonen. Hund: Cmax innen 2 timer. Katt: Cmax 4 timer.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 4 uker.
Utskillelse: Primært via galle, noe i feces og <10% via urin.

Indikasjoner 

Behandling av loppe- og flåttinfestasjoner hos hund og katt. Umiddelbar og vedvarende drepende effekt i 1 måned på lopper (Ctenocephalides felis og C. canis) og flått (Rhipicephalus sanguineus (hund), Ixodes ricinus (hund og katt), I. hexagonus (hund) og Dermacentor reticulatus (hund)). Lopper og flått må feste seg til verten og ta til seg næring for å bli eksponert for virkestoffet. Preparatet kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot loppeallergidermatitt (FAD).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hund: Mild og forbigående oppkast, diaré eller anoreksi og letargi rapportert svært sjeldent. Opphører oftest uten behandling. Nevrologiske lidelser som skjelving, ataksi eller kramper kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. I de fleste tilfeller er tegnene forbigående. Katt: Oppkast rapportert svært sjeldent. Opphører oftest uten behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk til valper <8 uker, hunder <1,3 kg, kattunger <8 uker eller katter <0,5 kg, skal samsvare med nytte-/risikovurdering. Preparatet anbefale ikke til katter ≤5 måneder pga. utilstrekkelige effektdata. Overføring av parasittbårne sykdommer kan ikke utelukkes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter håndtering. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk til avlsdyr, drektige eller diegivende hunder/katter er ikke klarlagt. Bruk skal samsvare med nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Hund: Tyggetablettene skal gis månedlig sammen med fôr eller etter fôring. 20-43 mg/kg kroppsvekt iht. tabell:

Vekt (kg)

Tablettstyrke (mg)

Antall tyggetabletter

1,3-2,5

56

1

2,5-5

112

1

5,5-11

225

1

11-22

450

1

22-45

900

1

>45

Hensiksmessig tablettkombinasjon

Katt: Tyggetablettene skal gis månedlig sammen med fôr eller maks. 30 minutter etter fôring. 6-24 mg/kg kroppsvekt iht. tabell:

Vekt (kg)

Tablettstyrke (mg)

Antall tyggetabletter

0,5-2

12

1

2-8

48

1

>8

Hensiksmessig tablettkombinasjon


Overdosering/Forgiftning

Ingen bivirkninger er sett ved doser på opptil 5 × maks. anbefalt dose gitt valper/kattunger 1 gang månedlig, i 8 måneder.

 

Pakninger og SPC

Credelio, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
12 mg katt 3 stk. (blister) 172002 C
48 mg katt 6 stk. (blister) 460835 C

Credelio, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
56 mg hund 3 stk. (blister) 468019 C
112 mg hund 3 stk. (blister) 184061 C
225 mg hund 3 stk. (blister) 174595 C
450 mg hund 3 stk. (blister) 597522 C
6 stk. (blister) 107449 C
900 mg hund 3 stk. (blister) 596825 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.05.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.07.2020