Rhiniseng

Hipra


Vaksine mot progressiv og ikke-progressiv atrofisk rhinitt.

QI09A B04 (Bordetellavaksine, Pasteurellavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert Bordetella bronchiseptica (stamme 833CER) 9,8 BbCC, rekombinant type D Pasteurella multocida-toksin (PMTr) ≥1 MED63 aluminiumhydroksidgel (aluminium) 6,4 mg, DEAE-dekstran, ginseng, formaldehyd, simetikon, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid, kaliumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Vaksine mot progressiv og ikke-progressiv atrofisk rhinitt.

Indikasjoner 

Til passiv beskyttelse av grisunger via kolostrum etter aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere kliniske tegn og lesjoner forårsaket av progressiv og ikke-progressiv atrofisk rhinitt (nysesyke), samt for å redusere vekttap forbundet med Bordetella bronchiseptica- og Pasteurella multocida-infeksjoner under oppfetingsperioden. Passiv immunitet varer til grisungene er 6 uker, de positive effektene av vaksinering (reduksjon i nasallesjoner og vekttap) er sett helt frem til slakting.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående lokale reaksjoner kan oppstå etter administrering. En forbigående lett hevelse på <2-3 cm i diameter, som kan vare i opptil 5 dager, og i visse tilfeller i opptil 2 uker, kan oppstå ved injeksjonsstedet. Forbigående økning i kroppstemperatur på ca. 0,7°C kan forekomme under de første 6 timene etter injisering. Økning av rektaltemperatur på opptil 1,5°C kan forekomme (forsvinner spontant <24 timer uten behandling). Svært sjeldne (<1/10 000): Anafylaktiske reaksjoner er sett.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved anafylaktisk reaksjon; symptomatisk behandling. Ved utilsiktet egeninjeksjon forventes kun en mindre reaksjon på injeksjonsstedet.

Interaksjoner 

Ingen data om samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr.

Dosering 

1 dose (2 ml) gis ved i.m. injeksjon i nakkemuskulaturen iht. følgende plan: Grunnvaksinering: Purker og ungpurker, som ikke tidligere er vaksinert med preparatet, skal gis 2 injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom. Den 1. injeksjonen skal gis 6-8 uker før forventet fødsel. Revaksinering: 1 injeksjon gis 3-4 uker før hver påfølgende fødsel. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur (15-25°C) før administrering. Ristes godt før bruk. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer ved romtemperatur.

 

Pakninger og SPC

Rhiniseng, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 20 ml (flaske) 116972 C
20 ml (hettegl.) 183249 C
50 ml (flaske) 457991 C
50 ml (hettegl.) 452467 C
100 ml (flaske) 430403 C
100 ml (hettegl.) 183299 C
250 ml (flaske) 452155 C
10 × 20 ml (flaske) 416585 C
10 × 20 ml (hettegl.) 413395 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.11.2018