Nye Veterinærkatalogtekster 2009

ALPHA JECT 3000 «PHARMAQ» (februar).

ALPHA JECT micro 6 «PHARMAQ» (mars).

Clavobay vet. «Norbrook» (oktober).

Cortavance «Virbac» (februar).

Duramune DAPPi vet. «Fort Dodge» (mai).

Duramune Pi vet. «Fort Dodge» (mai).

Duramune Pi + LC vet. «Fort Dodge» (mai).

Equest Pramox vet. «Fort Dodge» (mars).

Felimazole vet. «Dechra» (august).
Nytt i preparatomtalen er tabletter 2,5 mg.

Ingelvac CircoFLEX «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» (august).

Medodin vet. «Eurovet» (april).

Nobivac BbPi vet. «MSD Animal Health» (august).

Onsior «Novartis» (oktober).

Pentium Forte Plus vet. «Novartis Animal Vaccines» (desember).

Porcilis PCV «MSD Animal Health» (juli).

Purevax RCP FeLV «Merial» (desember).

Purevax RCPCh FeLV «Merial» (desember).

Verminator «Janssen Pharmaceutica N.V.» (april).

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» (februar).
Nytt i preparatomtalen er tyggetabletter.