Nye Veterinærtekster 2007

Baycox Bovis vet. «Bayer HealthCare AG» (november).

Baycox Sheep vet. «Bayer HealthCare AG» (februar).

Cepesedan vet. «CP-Pharma» (november).

Cepetor vet. «CP-Pharma» (august).

Convenia «Pfizer» (juni).

Equilis Prequenza «MSD Animal Health» (februar).

Equilis Prequenza Te «Intervet/MSD Animal Health» (februar).

Interceptor vet. «Novartis» (juni).

Lactovac «MSD Animal Health» (januar).

Nobivac DHP vet. «MSD Animal Health» (mars).

Nobivac Parvo vet. «MSD Animal Health» (mars).

Prac-tic «Novartis» (juni).

Vecoxan vet. «Janssen» (mars).