Nye Veterinærkatalogtekster 2014

Alvegesic vet. «Alvetra u. Werfft» (september).

Bravecto «MSD Animal Health» (mars).

Broadline «Merial» (juli).

Bupaq Multidose vet., Bupaq vet. «Richter Pharma AG» (april).

Contacera «Zoetis» (august).

Dilaterol vet. «Le Vet» (september).

Eprizero vet. «Norbrook» (mars).

Equisedan vet. «Vetcare» (juni).

Equisolon «Le Vet» (oktober).

Exagon vet. 400 mg/ml «Richter Pharma AG» (juni).

Falakef «I.C.F.» (januar).

Felimazole vet. «Dechra» (juli).
Nytt i Veterinærteksten er tabletter 1,25 mg.

Melovem «Dopharma Research» (april).
Nytt i Veterinærteksten er injeksjonsvæske 20 mg/ml til storfe, gris og hest.

NexGard «Merial» (august).

Otimectin vet. «Le Vet» (januar).

Oncept IL-2 «Merial» (november).

Procamidor vet. «Richter Pharma AG» (april).

Pyceze «Novartis Animal Vaccines» (oktober).

Recuvyra «Elanco» (januar).

Relmont vet. «Pfizer» (juni).

Rheumocam «Chanelle» (mai).

Veloxa «Merial» (september).

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» (september).
Nytt i veterinærteksten er tyggetabletter 10 mg.