Hyprosan

Santen


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Hypromellose)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning 3,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Hypromellose 3,2 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumhyaluronat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmidler.


Indikasjoner

Erstatning for naturlige tårer ved behandling av tørre øyne, inkl. keratokonjunktivitt sicca, hos voksne.

Dosering

Voksne
1 dråpe i hvert øye 3 ganger daglig, eller ved behov. Som følge av flaskens funksjonalitet kan maks. 30 dråper pr. dag doseres fra flasken.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering Administreres minst 5 minutter etter andre øyepreparater for å hindre utskylling. Kan brukes med kontaktlinser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjelpestoffer: Inneholder 1,9 mg fosfater pr. ml, og 1 dråpe inneholder ca. 0,06 mg fosfater (se Bivirkninger). Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn etter administrering.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringTåresubstitutt.
VirkningsmekanismeHypromellose forlenger adhesjonen og øker fuktigheten på øyet.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤25°C. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Hyprosan, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
3,2 mg/ml 10 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
188338

Blå resept

* F
3 × 10 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
182086

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Hyprosan ØYEDRÅPER, oppløsning 3,2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

19.02.2021


Sist endret: 19.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)