Bredspektret antiseptikum.

ATC-nr.: D08A C02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A B03
Klorheksidin
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 2 182,42601 kg
Miljørisiko: Bruk av klorheksidin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klorheksidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klorheksidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

OPPLØSNING 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Klorheksidindiglukonat 40 mg (tilsv. klorheksidin 22,4 mg), poloksamerer, isopropanol, fettsyreamidoalkyldimetylaminoksid, glyserol, makrogolglyserolkokoater, D-glukonolakton, natriumhydroksid (for pH-justering), renset vann.


Indikasjoner

Desinfiserende håndvask før kirurgiske inngrep og for sykehuspersonell ved spesiell risiko for kryssinfeksjoner. Preoperativ helkroppsvask ved særlig høy infeksjonsrisiko.

Dosering

Desinfiserende håndvask: Skyll hender og underarmer, tilsett ca. 5 ml oppløsning og vask hender og underarmer grundig i 1 minutt. Neglene vaskes spesielt godt; bruk neglebørste. Skyll grundig. Før kirurgisk inngrep gjentas vask i 2 minutter. Under avskyllingen holdes hendene slik at vannet renner fra hendene mot albuene.
Preoperativ helkroppsvask: Optimalt 3 gangers vask: Formiddagen dagen før operasjon, ettermiddagen dagen før operasjon, og på operasjonsdagen. Rene klær etter hver vask. Hvis rutinene ikke tillater en 3-vask-prosedyre, kan vask nr. 1 sløyfes. Unngå å få oppløsningen i øyne og ører.
Administrering: Til bruk på hud. Brukes ufortynnet.

Kontraindikasjoner

Tidligere overømfintlighet for klorheksidin.

Forsiktighetsregler

Skal ikke komme i kontakt med øyne, ører, hjerne eller hjernehinner. Hos pasienter med hode- eller ryggmargsskade må nytten ved bruk vurderes mot risikoen for kontakt. Skal ikke injiseres eller innføres i kroppens hulrom. Bruk av klorheksidinoppløsninger, både alkohol- og vannbaserte, til desinfisering av huden før invasive inngrep, er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Tilgjengelige enkeltrapporter og publisert litteratur tyder på at risikoen er høyere hos premature spedbarn, spesielt hos barn som er født før 32. uke av svangerskapet, og i løpet av barnets 2 første leveuker. Fjern fuktede materialer, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Dersom okklusjonsbandasje skal legges på områder tidligere eksponert for Hibiscrub, må det før påføring av bandasjen utvises forsiktighet for å forsikre seg om at det ikke er overflødig oppløsning på huden. Skal ikke blandes med såpe eller andre anionske midler. Bruk av vaskemidler som inneholder hypokloritt, bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin, da dette kan gi brune flekker.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lite eller ingen absorpsjon gjennom hud indikerer at preparatet ikke forårsaker reproduksjonstoksiske effekter.
Amming: Ettersom systemisk eksponering etter lokal (kutan) administrering anses å være minimal, kan preparatet brukes under amming.
Klorheksidin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeHudirritasjon, kontaktdermatitt, urticaria
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Skader/komplikasjoner
Ukjent frekvensKjemiske brannsår hos nyfødte
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudHudirritasjon, kontaktdermatitt, urticaria
Sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Ukjent frekvens
Skader/komplikasjonerKjemiske brannsår hos nyfødte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved aksidentell tilførsel peroralt, ventrikkelskylling med melk, eggehvite, gelatin eller mild såpe.

Egenskaper

Klassifisering: Hurtigvirkende vevsvennlig antiseptisk håndvaskemiddel.
Virkningsmekanisme: Klorheksidin er et bredspektret antiseptikum med virkning på både grampositive og gramnegative vegetative bakterier, sopper, dermatofytter og lipofile virus. Virkning på bakteriesporer kun ved forhøyet temperatur. Virkningen inntrer meget raskt og varer i flere timer. Kumulativ effekt ved gjentatt bruk.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C og beskyttet mot lys.

Sist endret: 04.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Hibiscrub, OPPLØSNING:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg/ml250 ml (plastflaske)
596023
SPC_ICON-
-
*F
500 ml (plastflaske)
592378
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiseptikum (antiseptika): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.