Helicobacter Test INFAI

INFAI GmbH


Diagnostisering av Helicobacter pylori-infeksjon.

V04C X05 (Urea (13C))PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 45 mg og 75 mg: Hver krukke inneh.: 13C-urea 45 mg, resp. 75 mg.


Indikasjoner

Kun til bruk ved diagnostiske formål. 45 mg: In vivo-diagnostisering av Helicobacter pylori-infeksjon i ventrikkel og duodenum hos barn 3-11 år. 75 mg: In vivo-diagnostisering av gastroduodenal H. pylori-infeksjon hos voksne og ungdom, som trolig har mage- eller tolvfingertarmsår.

Dosering

Pusteprøve for engangsbruk. Bør kun administreres av helsepersonell og under passende medisinsk tilsyn. Barn 3-11 år skal innta innholdet i en beholder à 45 mg. Voksne og ungdom ≥12 år skal innta innholdet i en beholder à 75 mg. Dersom testen må gjentas, skal retesting ikke utføres før neste dag. Suppresjon av H. pylori kan gi falskt negativt resultat. Testen skal derfor utføres først 4 uker etter avsluttet systemisk antibiotikabehandling og 2 uker etter siste dose av syresekresjonshemmende middel. Dette er spesielt viktig etter eradikering av H. pylori.
Glemt dose/oppkast: Ved oppkast under testen, må testen gjentas med pasienten fastende og tidligst neste dag.
Tilberedning/Håndtering: Pulveret oppløses i vann fra springen, se pakningsvedlegg/SPC. Testoppløsningen skal være ca. 30 ml.
Administrering: Testprosedyren tar ca. 40 minutter. Pasienten må ha fastet i minst 6 timer, fortrinnsvis over natten. Appelsinjuice 100% eller sitronsyre oppløst i vann må være tilgjengelig som preadministrert testmåltid. Se pakningsvedlegg/SPC for instruksjoner for utføring av testen og analyse av testresultater.

Kontraindikasjoner

Bekreftet eller mistenkt gastrisk infeksjon eller atrofisk gastritt.

Forsiktighetsregler

Positiv test tilsier ikke alltid at eradikeringsbehandling er nødvendig. Differensialdiagnostikk med invasive endoskopiske metoder kan være indisert for å undersøke eventuelle andre komplikasjoner, som f.eks. magesår, autoimmun gastritt og malignitet. Testens pålitelighet er ikke tilstrekkelig dokumentert for å kunne anbefale bruk til pasienter med gastrektomi eller barn <3 år. I enkelte tilfeller av A-gastritt (atrofisk gastritt) kan utåndingstesten gi falskt positivt resultat, og det kan være nødvendig å utføre andre tester for å fastslå tilstedeværelse av H. pylori.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Påvirkes av alle behandlinger som interfererer med H. pylori og ureaseaktiviteten.

Graviditet, amming og fertilitet

Prøveprosedyren antas å ikke være skadelig ved graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen overdosering er forventet.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ureamengden som administreres kan ikke tilskrives noen farmakodynamisk aktivitet. Etter oralt inntak når 13C-urea mageslimhinnen. I nærvær av H. pylori metaboliseres 13C-urea av bakteriell urease til 13CO2 som gjenfinnes i utåndingsluften. Mengden 13CO2 i utåndingsluften bestemmes gjennom isotop-ratio-massespektrometri. Hos H. pylori-positive sees en signifikant økning av 13CO2 i utåndingsprøven i løpet av de første 30 minutter etter inntak.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Helicobacter Test INFAI, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
45 mg 1 sett (for massespektrometri)
424667
-
-
292,10 C
75 mg 1 sett (for infrarød spektroskopi)
464112
-
-
395,10 C
1 sett (for massespektrometri)
571803
-
-
395,10 C
50 sett (for infrarød spektroskopi)
448262
-
-
12415,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2015