Nye Felleskatalogtekster august 2018

Alutard SQ Bigift «ALK» (V01A A07 allergenekstrakt av bigift)
- Allergenekstrakt av bigift.

Alutard SQ Vepsegift «ALK» (V01A A07 allergenekstrakt av vepsegift)
- Allergenekstrakt av vepsegift.

Biktarvy «Gilead» (J05A R20 emtricitabin, tenofoviralafenamid og biktegravir)
- Antiviralt middel.

Bosulif «Pfizer» (L01X E14 bosutinib)
- Proteinkinasehemmer.
Nytt i Felleskatalogteksten er tabletter 400 mg.

Eletriptan «Mylan» (N02C C06 eletriptan)
- Migrenemiddel.
Remarkedsført.

Lokelma «AstraZeneca» (V03A E10 natriumzirkoniumsyklosilikat)
- Middel mot hyperkalemi.

Mylotarg «Pfizer» (L01X C05 gemtuzumabozogamicin)
- Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Ritonavir Accord «Accord Healthcare» (J05A E03 ritonavir)
- Antiviralt middel, proteasehemmer.

Segluromet «MSD» (A10B D23 metformin og ertugliflozin)
- Antidiabetikum, inkl. SGLT2-hemmer.

Steglatro «MSD» (A10B K04 ertugliflozin)
- Antidiabetikum, SGLT2-hemmer.

Steglujan «MSD» (A10B D24 sitagliptin og ertugliflozin)
- Antidiabetikum, SGLT2-hemmer og DPP4-hemmer.

Zurampic «Grünenthal» (M04A B05 lesinurad)
- Øker urinsyreutskillelsen.

Nye Felleskatalogtekster juli 2018

Accofil «Accord Healthcare» (L03A A02 filgrastim)
- Kolonistimulerende faktor.

Bertolix «Bausch & Lomb U.K. Ltd.» (A01A D02 benzydamin)
- Halsmiddel, NSAID.

Gabapentin Accord «Accord Healthcare» (N03A X12 gabapentin)
- Antiepileptikum.
Nytt i Felleskatalogteksten er kapsler 400 mg.

Kanjinti «Amgen» (L01X C03 trastuzumab)
- Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Lynparza «AstraZeneca» (L01X X46 olaparib)
- Antineoplastisk middel.
Nytt i Felleskatalogteksten er tabletter.

Metoclopramide Accord «Accord Healthcare» (A03F A01 metoklopramid)
- Motilitetsregulerende. Antiemetikum.

Naltrexone Accord «Accord Healthcare» (N07B B04 naltrekson)
- Middel ved alkohol- og opioidavhengighet.

Ranitidin «ratiopharm» (A02B A02 ranitidin)
- Histaminerg H2-reseptorantagonist.
Nytt i Felleskatalogteksten er 75 mg (remarkedsført).

Sialanar «Proveca» (A03A B02 glykopyrroniumbromid)
- Antikolinergikum, middel mot alvorlig sialoré.

ViATIM «Sanofi Pasteur» (J07C A10 tyfoid og hepatitt A)
- Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid) og hepatitt A (inaktivert, adsorbert).