Nye Felleskatalogtekster januar 2018

Adrenalin Martindale «Martindale Pharma» (C01C A24 adrenalin)
- Adrenergikum.

Atosiban Accord «Accord Healthcare» (G02C X01 atosiban)
- Oksytocinantagonist.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan» (J05A R06 emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz)
- Antiviralt middel.

Emerade «Medeca Pharma» (C01C A24 adrenalin)
- Adrenergikum.

Fenylefrin «Unimedic» (C01C A06 fenylefrin)
- Adrenergikum.
Nytt i Felleskatalogteksten er konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæsker 10 mg/ml.

Glyxambi «Boehringer Ingelheim» (A10B D19 linagliptin og empagliflozin)
- Antidiabetikum.

Morphine Orion «Orion» (N02A A01 morfin)
- Opioidanalgetikum ved sterke smerter.

Mykofenolatmofetil Accord «Accord Healthcare» (L04A A06 mykofenolsyre)
- Immunsuppressivt middel.

Padviram «Sandoz» (J05A R06 emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz)
- Antiviralt middel.

Symtuza «Janssen» (J05A R22 emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir og kobicistat)
- Antiviralt middel.

Tecentriq «Roche» (L01X C32 atezolizumab)
- Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Tenofovir disoproxil «Sandoz» (J05A F07 tenofovirdisoproksil)
- Antiviralt middel.

Nye Felleskatalogtekster desember 2017

Bavencio «Merck» (L01X C31 avelumab)
- Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Chloraprep, Chloraprep med farge «CareFusion» (D08A C52 klorheksidin, kombinasjoner)
- Bredspektret antiseptikum.

Creon 40 000 «BGP Products» (A09A A02 pankreatin)
- Fordøyelsesenzymer.
Remarkedsført.

Detremin «Renapharma» (A11C C05 kolekalsiferol)
- Vitamin D3.
Ny flaske som gir 800 IE/dråpe. Erstatter tidligere flaske som ga 500 IE/dråpe.

Suboxone «Indivior» (N07B C51 buprenorfin og nalokson)
- Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet.
Nytt i Felleskatalogteksten er sublingvaltabletter 16 mg/4 mg.

Zevtera «Basilea» (J01D I01 ceftobiprolmedokarilnatrium)
- Antibiotikum, cefalosporin.

Veltassa «Vifor Fresenius Medical Care» (V03A E09 patiromer)
- Middel mot hyperkalemi.

Vinelle «CampusPharma» (G03A C09 desogestrel)
- Antikonsepsjonsmiddel.