Nye Felleskatalogtekster desember 2019

Bencium «Consilient Health» (A12A X- kalsium og vitamin D3)
- Kalsiumpreparat med D-vitamin.

Fixopost «Thea Laboratoires» (S01E D51 timolol og latanoprost)
- Glaukommiddel. Prostaglandin-F2α-analog + betablokker.

Mometason Glenmark «Glenmark» (D07A C13 mometason)
- Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

Nye Felleskatalogtekster november 2019

Atazanavir Accord «Accord» (J05A E08 atazanavir)
- Antiviralt middel, proteasehemmer.

Binosto 70 mg «Pharmaprim» (M05B A04 alendronsyre)
- Benresorpsjonshemmer, bisfosfonat.

Crysvita «Kyowa Kirin» (M05B X05 burosumab)
- Fibroblastvekstfaktorhemmer, humant monoklonalt antistoff (IgG1).

Dovato «ViiV Healthcare» (J05A R25 dolutegravir og lamivudin)
- Antiviralt middel.

Emgality «Lilly» (N02C X08 galkanezumab)
- Migrenemiddel, CGRP-hemmer.

Empressin «Orpha-Devel» (H01B A01 argipressin)
- Blodtrykksøkende middel, vasopressin.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan» (J05A R03 emtricitabin og tenofovirdisoproksil)
- Antiviralt middel.

Itulazax «ALK» (V01A A05 trepollen)
- Allergenekstrakt.

Jivi «Bayer AG» (B02B D02 damoktokog alfa pegol)
- Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

Levonorgestrel Norfri «Evolan Pharma» (G03A D01 levonorgestrel).

Nucala «GlaxoSmithKline» (R03D X09 mepolizumab)
- Immunsuppressiv, interleukinhemmer.
Nytt i Felleskatalogteksten er injeksjonsvæske i ferdigfylt penn/sprøyte

Talzenna «Pfizer» (L01X X60 talazoparib)
- Antineoplastisk middel, PARP-hemmer.

Tecentriq «Roche» (L01X C32 atezolizumab)
- Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.
Nytt i Felleskatalogteksten er konsentrat til infusjonsvæske 840 mg.

Travoprost/Timolol Mylan «Mylan» (S01E D51 travoprost og timolol)
- Glaukommiddel.

Vitrakvi «Bayer AG» (L01X E53 larotrektinib)
- Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Zenon «sanofi-aventis» (C10B A06 rosuvastatin og ezetimib)
- Lipidmodifiserende middel.