Nye Felleskatalogtekster september 2020

Atectura Breezhaler «Novartis» (R03A K14 indakaterol og mometasonfuroat)
- Adrenergikum + kortikosteroid.

Baqsimi «Lilly» (H04A A01 glukagon)
- Pankreashormon med glykogenolytisk effekt.

Bupropion hydrochloride «Teva» (N06A X12 bupropion)
- Antidepressiv, NDRI.
Nytt i Felleskatalogteksten er tabletter med modifisert frisetting 300 mg.

Enerzair Breezhaler «Novartis» (R03A L12 indakaterol, glykopyrronium og, mometasonfuroat)
- Adrenergikum + antikolinergikum + kortikosteroid.

Finomel, Finomel Perifer «Baxter» (B05B A10 kombinasjoner)
- Parenteral ernæring i trekammerpose.

Flexiloges «Dr. Loges» (M09A X- djevelklorot)
- Tradisjonelt plantebasert legemiddel for smertelindring ved osteoartritt.

Mysildecard «Mylan» (G04B E03 sildenafil)
- Middel mot pulmonal arteriell hypertensjon.

Nplate «Amgen» (B02B X04 romiplostim)
- Antihemoragikum, Fc-peptid-fusjonsprotein (peptidantistoff).
Nytt i Felleskatalogteksten er pulver og væske til injeksjonsvæske.

Rozlytrek «Roche» (L01X E56 entrektinib)
- Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Tadalafil AOP «AOP Orphan» (G04B E08 tadalafil)
- Legemiddel mot pulmonal arteriell hypertensjon.

Tolak «Pierre Fabre» (L01B C02 fluorouracil)
- Topisk cytostatikum, pyrimidinanalog.

Vyndaqel «Pfizer» (N07X X08 tafamidis)
- Middel mot transtyretinamyloidose.
Nytt i Felleskatalogteksten er kapsler 61 mg.

Nye Felleskatalogtekster august 2020

Ethosuximide Orifarm «Orifarm Generics» (N03A D01 etosuksimid)
- Antiepileptikum, suksinimidderivat.

Estrogel «Besins Healthcare» (G03C A03 østradiol)
- Østrogen.

Hedexin «Phytopharm Kleka» (R05C A12 eføyblad)
- Ekspektorerende middel.

Helicobacter Test INFAI «INFAI GmbH» (V04C X05 Urea (13C))
- Diagnostisering av Helicobacter pylori-infeksjon.

Lakrimont «Laboratoires Théa» (S01X A20 karbomer)
- Kunstig tårevæske.

Linezolid Accord «Accord» (J01X X08 linezolid)
- Antibiotikum, oksazolidinon.
Ny Felleskatalogtekst for infusjonsvæske.

Prevymis «MSD» (J05A X18 letermovir)
- Antiviralt middel.
Nytt i Felleskatalogteksten er pulver til infusjonsvæske.

Revolade «Novartis» (B02B X05 eltrombopag)
- Antihemoragikum.
Nytt i Felleskatalogteksten er pulver til mikstur.

Roflumilast Accord «Accord» (R03D X07 roflumilast)
- Systemisk middel ved obstruktiv lungesykdom, PDE4-hemmer.

Spravato «Janssen» (N06A X27 esketamin)
- Antidepressiv, NMDA-antagonist.

Zirabev «Pfizer» (L01X C07 bevacizumab)
- Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.