Porcilis PCV ID

MSD Animal Health


Vaksine mot porcint circovirus hos svin.

QI09A A07 (Circovirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til gris: 1 dose (0,2 ml) inneh.: Porcint circovirus type 2 ORF2-subenhet antigen ≥1436 AU, dl-α-tokoferolacetat, flytende parafin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot porcint circovirus type 2. Begynnende immunitet: Etter 2 uker. Immunitetvarighet: 23 uker etter vaksinering.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av gris for å redusere viremi, virusmengde i lunger og lymfevev, og virusutskillelse forårsaket av PCV2-infeksjon, og for å redusere tap i daglig tilvekst og mortalitet assosiert med PCV2-infeksjon.

Bivirkninger

Forbigående lokale reaksjoner bestående av harde, ikke-smertefulle hevelser opptil 2 cm i diameter er svært vanlig. Vanligvis sees et tofaset forløp med en økning og nedgang av hevelsen, etterfulgt av en ny økning og nedgang. Hos enkelte dyr har størrelsen økt til 6,5 cm, og rødme og/eller skorper er sett. De lokale reaksjonene forsvinner helt i løpet av ca. 7 uker etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Bruk hos råner er ikke evaluert. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd/finger. Tap av affisert finger kan i sjeldne tilfeller forekomme hvis behandling ikke igangsettes straks. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater enn de nevnt i SPC. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før/etter et annet preparat.

Dosering 

1 vaksinasjon fra 3 ukers alder. Revaksinasjon med 23 ukers intervall anbefales. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur og rist godt før bruk. Unngå multiple anbrudd. Det skal benyttes en multidose, nålefri injeksjonsenhet til intradermal applikasjon av væsker som er egnet til å levere vaksinen (jet stream, 0,2 ml ± 10%) via de epidermale lagene i huden. Administrering: Til intradermal bruk. Administrer 0,2 ml pr. dyr, fortrinnsvis på siden av nakken, langs ryggmusklene eller i bakbenet (alle griser)/perianalt (griser for reproduksjon).

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot direkte sollys. Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset: 8 timer.

 

Pakninger

Porcilis PCV ID, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 10 ml (hettegl.) 152830 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis PCV ID INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.09.2021


Sist endret: 06.12.2021