Porcilis PCV ID

MSD Animal Health


Vaksine mot porcint circovirus hos svin.

QI09A A07 (Circovirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til svin: 1 dose (0,2 ml) inneh.: Porcint circovirus type 2 ORF2-subenhet antigen ≥1436 AU, dl-α-tokoferolacetat, flytende parafin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot porcint circovirus type 2. Begynnende immunitet: Etter 2 uker. Immunitetvarighet: 23 uker.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av slaktegris for å redusere viremi, virusmengde i lunger og lymfevev, og virusutskillelse forårsaket av PCV2-infeksjon, og for å redusere tap i daglig tilvekst og mortalitet assosiert med PCV2-infeksjon.

Bivirkninger

Forbigående lokale reaksjoner bestående av harde, ikke-smertefulle hevelser med diameter på opptil 2 cm er svært vanlig. Vanligvis sees et tofaset forløp bestående av en økning og nedgang av hevelsen, etterfulgt av en ny økning og nedgang. Hos enkelte dyr kan størrelsen øke til 4 cm, og rødme kan observeres. De lokale reaksjonene forsvinner helt i løpet av ca. 5 uker etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Unngå multiple anbrudd. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegg eller etikett vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Dosering 

1 vaksinasjon fra 3 ukers alder. Det skal benyttes en multidose, nålefri injeksjonsenhet til intradermal applikasjon av væsker som er egnet til å levere vaksinen (jet stream, 0,2 ml ± 10%) via de epidermale lagene i huden. Administrering: Til intradermal bruk. La vaksinen oppnå romtemperatur og rist godt før bruk. Administrer 0,2 ml pr. dyr, fortrinnsvis på siden av nakken, langs ryggmusklene eller i bakbenet.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot direkte sollys. Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset: 8 timer.

 

Pakninger og SPC

Porcilis PCV ID, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
svin 10 ml (hettegl.) 152830 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.02.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.08.2015