Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme BA5, minst 104 CCID50, adenovirus type 2 (CAV-2), levende svekket stamme DK13, minst 102,5 CCID50, parvovirus type 2 (CPV), levende svekket stamme CAG2, minst 104,9 CCID50, parainfluensavirus type 2 (CPiV), levende svekket stamme CGF 2004/75, minst 104,7 CCID50, kaseinhydrolysat, gelatin, dekstran 40, dikaliumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumhydroksid, sorbitol, sukrose, vann til injeksjonsvæsker. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer immunrespons mot infeksjoner hos hund forårsaket av valpesykevirus, adenovirus (CAV-1 og CAV-2), parvovirus og parainfluensavirus type 2.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund for å forebygge dødelighet og kliniske symptomer forårsaket av valpesykevirus (CDV), forebygge dødelighet og kliniske symptomer på smittsom leverbetennelse forårsaket av hundens adenovirus (CAV), redusere virusutskillelse ved luftveissykdom forårsaket av hundens adenovirus type 2 (CAV-2), forebygge dødelighet, kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av hundens parvovirus (CPV) og redusere virusutskillelse forårsaket av hundens parainfluensavirus type 2 (CPiV). Begynnende immunitet, alle stammer: 2 uker etter 2. injeksjon av grunnvaksinasjonen. Varighet av immunitet, alle stammer: ≥1 år etter 2. injeksjon av grunnvaksinasjonen. Smitteforsøk eller serologiske data viser at beskyttelse overfor valpesykevirus, hepatittvirus og parvovirus varer i 2 år dersom 1. revaksinasjon gis 1 år etter avsluttet grunnvaksinasjon. Beskyttelse er vist overfor hundeparvovirus type 2a, 2b og 2c enten ved smitteforsøk (type 2b) eller serologi (type 2a og 2c). Individuell tilpasning av vaksinasjonsregimet for dette preparatet må gjøres basert på hundens vaksinasjonshistorie og epidemiologiske forhold.

Bivirkninger

En liten hevelse (≤2 cm) er vanlig på injeksjonsstedet rett etter vaksinasjon, og denne går vanligvis tilbake innen 1-6 dager. Hevelsen kan i noen tilfeller ledsages av lett kløe, varme og smerter på injeksjonsstedet. Forbigående slapphet og oppkast er også vanlig. Mindre vanlig er anoreksi, polydipsi, hypertermi, diaré, muskeltremor, muskelsvakhet samt hudforandringer på injeksjonsstedet. Sjeldne overfølsomhetsreaksjoner (ansiktsødem, anafylaktisk sjokk, urticaria) kan oppstå.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved overfølsomhetsreaksjon skal det umiddelbart gis egnet symptomatisk behandling. Vaksiner kun friske dyr. Bruk vanlige aseptiske prosedyrer. Etter vaksinering kan levende adenovirus og parvovirus utskilles midlertidig uten negative følger for dyr som kommer i kontakt med vaksinerte dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Kan administreres med vaksinene Eurican LR, Eurican L eller Eurican Lmulti (brukt som oppløsningsvæske), hvis tilgjengelig. Kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Rabisin vet. Ved samtidig administrering med Boehringer Ingelheims vaksiner som inneholder en rabieskomponent, er minimumsalder for vaksinering 12 uker. Ved samtidig administrering med Eurican LR vaksine kan det oppstå en liten og forbigående kul (≤1,5 cm) på injeksjonsstedet, pga. innhold av aluminiumhydroksid. En liten hevelse (ca. 4 cm) kan oppstå på injeksjonsstedet etter injeksjon. Denne går vanligvis tilbake innen 1-4 dager. Pga. manglende informasjon må det avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre enn de nevnte preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr.

Dosering 

Grunnvaksinering: 2 injeksjoner med 4 ukers mellomrom fra 7 ukers alder. Fra 12 ukers alder når vaksinen administreres med Boehringer Ingelheims vaksiner som inneholder en rabieskomponent. Ved mistanke om høyt nivå av maternelle antistoffer og når grunnvaksinasjonen ble fullført før 16 ukers alder, anbefales en 3. injeksjon med en Boehringer Ingelheim-vaksine inneholdende valpesykevirus, hepatittvirus og parvovirus fra 16 ukers alder, gitt ≥3 uker etter 2. injeksjon. Revaksinering: 1 dose 12 måneder etter fullført grunnvaksinasjon. Hunder skal revaksineres med 1 årlig dose. Tilberedning/Håndtering: Lyofilisatet skal rekonstitueres aseptisk med steril oppløsningsvæske eller en kompatibel Boehringer Ingelheim-vaksine (Eurican LR, Eurican L eller Eurican Lmulti), hvis tilgjengelig. Skal ikke blandes med andre preparater. Rist godt før bruk. Det rekonstituerte innholdet skal være en blakket gul til oransje suspensjon. Administrering: Hele innholdet i det rekonstituerte hetteglasset skal injiseres s.c. som en enkeltdose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

 

Pakninger

Eurican DAPPi, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 10 sett (hettegl.) 549704 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Eurican DAPPi LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.05.2021


Sist endret: 26.05.2021