Zepromec vet.

Chanelle


Anthelmintikum, insekticid og acaricid.

QP54A A04 (Eprinomektin)PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til storfe: 1 ml inneh.: Eprinomektin 5 mg, butylhydroksytoluen (E 321), propylenglykoldikaprylkaprat.


Egenskaper

Klassifisering: Makrosyklisk lakton med endektocid effekt.
Virkningsmekanisme: Bindes selektivt, med høy affinitet til glutamatregulerte kloridionkanaler i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Gir økt permeabilitet av kloridioner over cellemembranen med påfølgende hyperpolarisering av nerve- eller muskelceller, og lammelse og død hos parasitten.
Absorpsjon: Hovedsakelig innen 10 dager. Biotilgjengelighet ca. 30%.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Behandling mot følgende endo- og ektoparasitter: Gastrointestinale rundormer (voksne og 4. larvestadie): Ostertagia spp., Ostertagia lyrata (bare voksne), Ostertagia ostertagi (inkl. inhiberte L4), Cooperia spp. (inkl. inhiberte L4), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomun phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp. (bare voksne), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (bare voksne). Lungeorm: Dictyocaulus viviparus (voksne og L4). Brems (parasittstadier) Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Skabbmidd: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis. Lus: Damalinia (Bovicola) bovis (pelslus), Linognathus vituli (blodlus), Haematopinus eurysternus (blodlus), Solenopotes capillatus (blodlus). Hornflue: Haematobia irritans. Beskyttelse mot reinfestasjon: Nematodirus helvetianus i 14 dager. Trichostrongylus axei og Haemonchus placei i 21 dager. Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum og Ostertagia ostertagi i 28 dager.

Kontraindikasjoner 

Kun til storfe, inkl. lakterende melkekyr. Skal ikke brukes til andre dyrearter. Kun til lokal påføring, skal ikke administreres oralt eller injiseres. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller: Kløe og håravfall.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

For å redusere fare for resistensutvikling: Unngå hyppig, og gjentatt bruk av anthelmintika fra samme klasse over en lengre periode. Unngå underdosering. Mistenkte tilfeller av resistens bør undersøkes videre vha. passende testmetoder. Preparatet bør bare brukes i samsvar med lokal (regions-/gårdsnivå) epidemiologisk informasjon om ormenes følsomhet, og iht. offentlige anbefalinger. For å oppnå full virkning bør preparatet ikke appliseres på områder av ryggen som er dekket av jord eller avføring. Preparatet skal bare påføres frisk hud. Avermektiner kan forårsake dødsfall hos hund, særlig Collie, Old English Sheepdog samt beslektede raser og krysninger av disse, og også hos skilpadder. For å unngå bivirkninger forårsaket av døde bremselarver i spiserør eller ryggrad anbefales det å administrere preparatet etter at bremsens sverming er avsluttet. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet: Preparatet kan irritere øyne og hud og forårsake hypersensitivitet. Unngå direkte kontakt med øyne og hud. Bruk gummihansker og beskyttelsestøy når preparatet appliseres. Ved utilsiktet kontakt med hud vaskes eksponert område straks med såpe og vann. Ved utilsiktet kontakt med øyne, skyll straks med vann. Ikke røyk, spis eller drikk ved håndtering av preparatet. Vask hendene etter bruk. Skulle klærne bli kontaminert, ta disse av så raskt som mulig og vask dem før bruk. Ved oralt inntak vaskes munnen med vann og legehjelp søkes. Svært toksisk for gjødselfauna og akvatiske organismer, er persistent i jord og kan akkumuleres i sediment. Risikoen for det akvatiske økosystemet og for gjødselfauna kan reduseres ved å unngå for hyppig/gjentatt bruk, og ved å holde behandlet storfe borte fra vannforekomster i 3 uker etter behandling.

Interaksjoner 

Sterk plasmaproteinbinding. Tas med i vurderingen ved bruk sammen med andre preparater med samme egenskap.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving, og til avlsokser.

Dosering 

1 ml pr. 10 kg kroppsvekt (tilsv. 0,5 mg pr. kg). Kroppsvekten bør bestemmes så nøyaktig som mulig, og nøyaktigheten av doseringsutstyret kontrolleres. Hvis dyr skal behandles flokkvis bør de grupperes etter kroppsvekt før administrering, for å sikre riktig dose. Alle dyr i samme gruppe skal behandles samtidig. Nedbør, når som helst før eller etter behandling, påvirker ikke effekten. Administrering: Preparatet påføres i en smal stripe langs ryggens midtlinje fra skulderparti til halerot. Flasken er utstyrt med et integrert doseringssystem. Skru av den barnesikre kapselen til doseringskammeret og fjern forseglingen. Klem flasken for å fylle doseringskammeret (5-25 ml) med ønsket volum.

Overdosering/Forgiftning

Ingen symptomer på toksisitet på 8 uker gamle kalver etter behandling med opptil 5 ganger terapeutisk dose 3 ganger med 7 dagers intervall. En kalv som ble behandlet i en toleransestudie, med 10 ganger terapeutisk dose, viste forbigående symptomer på pupilldilatasjon (mydriasis).

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: 15 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av indre emballasje: 6 måneder. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Zepromec vet., PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml storfe 1000 ml (doseringsflaske) 188006 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Zepromec vet. PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.06.2016


Sist endret: 27.04.2018