Apoquel

Zoetis

Middel mot allergisk dermatitt, JAK-hemmer.

ATCvet-nr.: QD11A H90

 TABLETTER 3,6 mg, 5,4 mg og 16 mg til hund: Hver tablett inneh.: Oklacitinib 3,6 mg, resp. 5,4 mg og 16 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemming av JAK (januskinase), hemmer funksjonen til en rekke proinflammatoriske cytokiner, samt cytokiner som er involvert i allergiske reaksjoner/kløe.
Absorpsjon: Tmax <1 time, biotilgjengelighet 89%.
Proteinbinding: 66,3-69,7%.
Fordeling: Vdss 0,94 liter/kg.
Halveringstid: 4,1 timer, plasmaclearance 5,3 ml/minutt/kg.
Metabolisme: Minimal hemming av CYP450-enzymer.

Indikasjoner 

Kløe forbundet med allergisk dermatitt og kliniske manifestasjoner av atopisk dermatitt hos hund.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alder <1 år eller kroppsvekt <3 kg. Immunsuppresjon, f.eks. hyperadrenokortisisme. Mistanke om progressiv malign neoplasi.

Bivirkninger

Svært vanlig etter dag 16 i behandlingen er pyoderma og uspesifiserte kuler i huden. Otitt, oppkast, diaré, histiocytom, cystitt, gjærsoppinfeksjoner i huden, pododermatitt, lipom, polydipsi, lymfadenopati, kvalme, økt appetitt og aggresjon er vanlig. Før behandlingsdag 16 er diaré, oppkast, anoreksi, letargi, polydipsi og kutane eller subkutane kuler vanlig. Utvikling av papillomer er sett. Mulig økt risiko for infeksjoner og forverring av neoplastiske tilstander.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Underliggende årsaker til kløe forbundet med allergisk dermatitt skal utredes og behandles. Behandlede hunder bør følges opp mhp. utvikling av infeksjoner og neoplasier. Regelmessige blodprøver, med fullt blodbilde og serumbiokjemi, anbefales ved langtidsbehandling.

Interaksjoner 

Ingen interaksjoner med veterinærpreparater som endo- og ektoparasittmidler, antibiotika og antiinflammatoriske midler. Valper på 16 uker på oklacitinib 1,8 mg/kg i 84 dager viste adekvat immunrespons på vaksinering med valpesyke- og parvovirus, mens serologisk respons på parainfluensa- og rabiesvirus var redusert. Det er uklart hvordan dette forholder seg ved anbefalt dosering.

Drektighet/Laktasjon

Ikke anbefalt til drektige og diegivende tisper eller hunder som skal brukes i avl.

Dosering 

Startdose er 0,4-0,6 mg/kg 2 × daglig i inntil 14 dager, deretter gis samme dose 1 × daglig. Behovet for langtidsbehandling baseres på nytte-/risikovurdering.

Kroppsvekt

Antall tabletter

(kg)

3,6 mg

5,4 mg

16 mg

3-4,4

1/2

 

 

4,5-5,9

 

1/2

 

6-8,9

1

 

 

9-13,4

 

1

 

13,5-19,9

 

 

1/2

20-26,9

 

2

 

27-39,9

 

 

1

40-54,9

 

 

11/2

55-80

 

 

2

Administrering: Kan gis med eller uten mat. Kan deles (delestrek). Delte tabletter legges tilbake i blisterpakningen og brukes innen 3 dager.

Overdosering/Forgiftning

Doser på 0,6-3 mg/kg 2 × daglig i 6 uker etterfulgt av 1 gang daglig i 20 uker, har gitt perifer lymfadenopati, lokal alopesi, interdigital furunkulose, dermatitt, erytem, abrasjoner, skorpedannelser, ødem i labbene og papillom. Frekvensen økte med økende dose, bortsett fra for papillom, der forekomsten ikke var doserelatert. Tegn på overdosering behandles symptomatisk.

Sist endret: 11.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Apoquel, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
3,6 mghund20 stk. (blister)088467CSPC_ICON
100 stk. (blister)488228CSPC_ICON
5,4 mghund20 stk. (blister)375794CSPC_ICON
100 stk. (blister)405052CSPC_ICON
16 mghund20 stk. (blister)092097CSPC_ICON
100 stk. (blister)078457CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.