Vaksine mot bovint respiratorisk syncytialvirus, parainfluensa 3-virus og Mannheimia haemolytica.

QI02A L04 (Mannheimia haemolytica-vaksine, Parainfluensavirusvaksine, RS-virusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til storfe: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert bovint respiratorisk syncytialvirus, stamme BIO-24, RP ≥1, inaktivert bovint parainfluensa 3-virus, stamme BIO-23, RP ≥1, inaktivert Mannheimia haemolytica, serotype A1 stamme DSM 5283, RP ≥1, aluminiumhydroksid 8 mg, kvillajasaponin (Quil A) 0,4 mg, tiomersal 0,2 mg, formaldehyd maks. 1 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer aktiv immunitet mot bovint RS-virus, parainfluensa 3-virus og Mannheimia haemolytica.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av storfe, i fravær av maternelle antistoffer, mot parainfluensa 3-virus, for å redusere virusutskillelse som følge av infeksjon, bovint RS-virus, for å redusere virusutskillelse som følge av infeksjon, og Mannheimia haemolytica serotype A1, for å redusere kliniske symptomer og lungelesjoner. Begynnende immunitet: 3 uker. Varighet av immunitet: 6 måneder.

Bivirkninger

Lokal hevelse på injeksjonsstedet er svært vanlig. Hevelsen kan være inntil 10 cm eller mer i diameter, kan være forbundet med smerter, reduseres vanligvis progressivt og forsvinner innen 6 uker. En forbigående liten økning i kroppstemperatur, som er høyere etter 2. injeksjon (maks. 1,5°C) og varer ≤3 dager, er vanlig. Reaksjoner av anafylaktisk type kan oppstå i svært sjeldne tilfeller, og relevant symptomatisk behandling bør da gis.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Sikkerhet og effekt er undersøkt hos seronegative kalver. Effekt av vaksinering er ikke påvist hos dyr som har antistoffer. Nivået av antistoffrespons kan reduseres hos dyr som har maternelle antistoffer, og tidspunkt for 1. vaksinering av kalver bør planlegges deretter. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen informasjon om sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

2 ml. Grunnvaksinering: Kalver av ikke-immune mordyr: 2 doser med 3 ukers mellomrom fra 2 ukers alder. Til kalver av immune mordyr eller når mordyrets immunstatus er ukjent, skal vaksineringsplanen tilpasses basert på veterinærens vurdering, hvor det tas hensyn til mulig interferens mellom antistoffer fra mordyr og respons på vaksinering. Revaksinering: 2 ml 6 måneder etter fullført grunnvaksineringsplan. Tilberedning/Håndtering: Varmes før bruk til 15-25°C. Rist innholdet i hetteglasset. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Injiseres s.c.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger og SPC

Bovalto, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe10 ml (flaske)564079C
50 ml (flaske)123680C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.09.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.07.2020