Nobivac Tricat Trio

MSD Animal Health


Vaksine mot calicivirus, herpesvirus og panleukopenivirus til katt.

QI06A D04 (Calicivirusvaksine, Herpesvirusvaksine, Parvovirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Felint calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU, felint herpesvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 105,2 PFU, felint panleukopenivirus, levende svekket stamme MW-1, minst 104,3 CCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret sterilt vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot felint calicivirus, felint herpesvirus type 1 (felint rhinotrakeittvirus) og felint panleukopenivirus hos katter. Begynnende immunitet: For FCV og FHV: 4 uker. For FPLV: 3 uker. Varighet av immunitet for FCV og FHV: 1 år. For FPLV: 3 år.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av katter for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med felint calicivirus (FCV) og felint herpesvirus type 1 (FHV). For å forebygge kliniske symptomer (leukopeni) og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med felint panleukopenivirus (FPLV).

Kontraindikasjoner 

Se Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger

En moderat, smertefull hevelse kan observeres på injeksjonsstedet i 1-2 dager. En liten forbigående temperaturøkning (opp til 40°C) kan forekomme i 1-2 dager. Nysing, hosting, neseflod og lett sløvhet eller nedsatt matlyst, kan i noen tilfeller sees i opptil 2 dager etter vaksinering. I svært sjeldne tilfeller kan vaksinen føre til hypersensitivitetsreaksjoner (pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet eller laktasjon, da preparatet ikke er testet på drektige eller lakterende katter. Levende FPLV-vaksiner gitt til drektige katter kan gi problemer under drektigheten eller medfødte defekter på avkommet.

Dosering 

1 dose tilsv. 1 ml av oppløst vaksine. Gis s.c. Grunnimmunisering: 2 enkeltdoser gis med 3-4 ukers mellomrom. Den 1. injeksjonen kan gis fra 8-9 ukers alder, og den 2. injeksjonen fra 12 ukers alder. Revaksinering: En enkelt dose (1 ml) iht. følgende skjema: Mot FCV og FHV hvert år (med vaksiner som inneholder stammene F9 og G2620A), mot FPLV hvert 3. år (med stamme MW-1 som i Nobivac Tricat Trio).

Overdosering/Forgiftning

Ved 10 ganger overdose kan en moderat, smertefull hevelse på injeksjonsstedet observeres i 4-10 dager. En liten forbigående temperaturstigning (opp til 40,8°C) kan forekomme i 1-2 dager. I noen tilfeller er det sett generell utilpasshet, hoste, nysing, forbigående apati og nedsatt matlyst i noen få dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger

Nobivac Tricat Trio, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
katt 25 sett (hettegl.) 048528 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac Tricat Trio LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.01.2012


Sist endret: 21.08.2012