Improvac

Zoetis

Immunologisk middel til svin, GnRF-analog.

ATCvet-nr.: QG03X A91

 INJEKSJONSVÆSKE til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: GnRF-analog, proteinkonjugat minimum 300 μg, DEAE-dekstran 300 mg, tiomersal maks. 0,2 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Immunrespons induseres mot endogen GnRF (gonadotropin releasing factor), som kontrollerer testikkelfunksjonen via gonadotrope hormoner (LH og FSH). Redusert GnRF-aktivitet gir reduksjon i testikkelfunksjonen og dermed nedsatt produksjon og konsentrasjon av bl.a. testosteron og androstenon. 1. vaksinasjon medfører ingen endringer i testikkelfunksjon. 2. dose vil utløse en sterk immunrespons som gir en midlertidig immunologisk undertrykking av testikkelfunksjonen og dermed kontroll av androstenonproduksjonen samt reduksjon av skatolnivået. Virkning i løpet av 1 uke, men det kan ta opptil 3 uker før eksisterende råneluktsubstanser er redusert til ubetydelige nivåer. Anbefalt slakting 4-6 uker etter siste injeksjon. Dersom dette ikke er mulig gir slakting opptil 10 uker etter siste injeksjon minimal risiko for rånelukt. Deretter vil en økende andel få tilbake normal funksjon. Skatolnivået er ikke fullstendig avhengig av kjønnsmodningen, både fôringsmessige og hygieniske faktorer kan redusere skatol.

Indikasjoner 

Midlertidig immunologisk undertrykking av testikkelfunksjonen for å redusere rånelukt pga. androstenon hos råner etter pubertetsstart. Aggressiv og seksuell (riing) atferd reduseres også. Skatol, en annen viktig komponent i rånelukt, vil reduseres som en indirekte effekt.

Kontraindikasjoner 

Råner beregnet til avl, purker.

Bivirkninger

Hevelse på injeksjonsstedet er relativt vanlig. Forbigående temperaturstigning (0,5°) i 1 døgn. Kortvarige anafylaktoide reaksjoner er svært sjeldne, men kan forekomme etter 1. vaksinering. Inflammasjonsreaksjoner i muskelvev ved feilaktig i.m. injeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske, rene og tørre griser vaksineres. Vaksinen skal kun injiseres med automatsprøyte med dobbelt sikkerhetssystem. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Skal ikke injiseres av kvinner som er eller kan være gravide. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi lignende effekter hos menneske som hos gris, risikoen er større etter 2. eller etterfølgende injeksjon enn etter 1. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt i ledd eller finger. Vask stikkstedet grundig med rent vann og søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Unngå bruk av andre vaksiner og midler med immunsuppressiv effekt siste 1-2 uker før vaksinering.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til purker.

Dosering 

Ukastrerte råner >8 uker vaksineres med 2 doser à 2 ml med minst 4 ukers intervall, 2. dose gis 4-6 uker før slakting. Dersom slakting planlegges senere enn 10 uker etter 2. dose, bør en 3. dose gis 4-6 uker før slaktedato. Ved mistanke om manglende dose, revaksineres umiddelbart. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis s.c. med kort kanyle, vinkelrett mot huden like bak øret.

Overdosering/Forgiftning

Dobbel dose til grisunger på 8 uker påvirker ikke allmenntilstanden, men gir svært ofte palperbare lokalreaksjoner og temperaturstigning i 2 døgn.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbar i kjøleskap i 28 dager etter anbrudd. Flasken kan perforeres 1 gang i denne perioden, deretter må den kasseres umiddelbart etter bruk.

Andre opplysninger 

Utilsiktet vaksinering av avlsråner kan påvirke fremtidig fertilitet.

Sist endret: 07.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Improvac, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
gris100 ml (plasthettegl.)477652CSPC_ICON
10 × 100 ml (plasthettegl.)062614CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.