Nobivac Ducat

MSD Animal Health


Vaksine mot calicivirus og rhinotrakeittvirus hos katt.

QI06A D03 (Calicivirusvaksine, Herpesvirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Felint rhinotrakeittvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 104,8 TCID50, felint calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU. II) Hetteglass: Fosfatbufret sterilt vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot felint rhinotrakeittvirus og felint calicivirus. Begynnende immunitet: 4 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av katter mot infeksjoner forårsaket av felint rhinotrakeittvirus (felint herpesvirus type I) og felint calicivirus. Vaksinering reduserer kliniske symptomer forårsaket av disse virusinfeksjonene.

Kontraindikasjoner 

Se Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger

Liten, forbigående og av og til smertefull hevelse (≤5 mm) kan sees på injeksjonsstedet i 1 dag. Lett, forbigående stigning i rektaltemperatur kan forekomme. Forbigående letargi er av og til observert den første dagen etter vaksinering. I sjeldne tilfeller kan vaksinen forårsake overfølsomhetsreaksjoner (kløe, dyspné, oppkast, diaré og kollaps).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Forsiktighet må utvises slik at aerosoler ikke blir dannet under vaksinering, da nasal eller oral eksponering kan føre til kliniske symptomer på sykdom i respirasjonstractus, inkl. letargi og utilpasshet. Av samme grunn bør katten hindres fra å slikke på injeksjonsstedet.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner enn Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen stamme Pasteur RIV, der denne og kombinert bruk er tillatt. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Nobivac Ducat skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet og laktasjon, da preparatet ikke er testet på drektige eller lakterende katter.

Dosering 

1 dose tilsvarer 1 ml av den oppløste vaksinen. Gis subkutant. Grunnimmunisering: 2 vaksineringer, hver med 1 enkelt dose, gis med 3-4 ukers mellomrom. Kattene kan vaksineres fra 8 ukers alder. Revaksinering: 1 enkelt dose hvert år.

Overdosering/Forgiftning

Forbigående hevelse (≤5 mm) på injeksjonsstedet kan forekomme i 4-10 dager. Forbigående temperaturstigning (<40,8°C) kan forekomme. Letargi er av og til observert 1 dag etter vaksinering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Lyofilisat: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Oppløsningsvæske: Oppbevares <25°C dersom den oppbevares atskilt fra vaksinen.

 

Pakninger og SPC

Nobivac Ducat, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
katt 25 sett (hettegl.) 011092 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.09.2010