Genestran vet.

aniMedica


Prostaglandinanalog.

QG02A D90 (Kloprostenol)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 75 µg/ml til storfe, hest og svin: 1 ml inneh.: R-kloprostenolnatrium 75 µg, klorkresol, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk prostaglandinanalog med luteolytisk virkning. Kun den biologisk aktive formen av kloprostenol (R(+)).
Virkningsmekanisme: Virker som endogent PGF og gir luteolyse.
Absorpsjon: Rask. Tmax: <1 time.
Halveringstid: 40-80 minutter.
Utskillelse: Urin og avføring.

Indikasjoner 

Storfe: Brunstinduksjon, brunstsynkronisering, behandling av stille brunst, kronisk endometritt og pyometra. Corpus luteum-cyster i eggstokkene. Abortprovokasjon frem til dag 150 av drektigheten. Utstøtning av mumifiserte fostre. Kalvingsinduksjon (i løpet av de 2 siste ukene av drektigheten). Hest: Brunstinduksjon hos hopper med funksjonelt corpus luteum. Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet eller synkronisering av fødsel (generelt innenfor 24-36 timer) fra og med dag 113 av drektigheten (dag 1 av drektigheten er siste dag for naturlig eller kunstig inseminering).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes hos drektige dyr når abortprovokasjon eller fødselsinduksjon ikke ønskes. Skal ikke brukes hos dyr med spastiske luftveis- eller gastrointestinale sykdommer.

Bivirkninger

Storfe: Økt frekvens av tilbakeholdt etterbyrd etter fødselsinduksjon med preparatet. Hest: Forbigående svetting og diaré etter injeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

For å redusere faren for anaerobe infeksjoner bør man unngå injeksjon i kontaminerte hudområder. Rengjør og desinfiser injeksjonsstedet grundig før injeksjon. Svin: Nøyaktig dato for inseminasjon må være kjent før injeksjon da preparatet gitt tidligere enn dag 113 i drektigheten kan ha negativ effekt på overlevelse og vekten til grisungene. Særlige forholdsregler for personer som gir preparatet til dyr: Direkte kontakt med hud eller slimhinner bør unngås. Prostaglandiner av type F2α kan absorberes gjennom huden og kan forårsake bronkospasmer eller abort. Gravide, fertile kvinner, astmatikere og personer med andre sykdommer i luftveiene bør håndtere preparatet forsiktig og bruke hansker ved administrering. Søl på hud fjernes straks med såpe og vann. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes hos drektige dyr når induksjon av abort eller fødsel ikke ønskes.
Laktasjon: Kan brukes under diegiving.

Dosering 

Storfe: 2 ml (150 μg) gis i.m. Brunstinduksjon: 2 dager etter administrering anbefales en nøye observasjon av brunsten. Brunstsynkronisering: Dyrene skal behandles 2 ganger med 11 dagers mellomrom. Hest: 0,3-0,5 ml (22,5-37,5 μg) gis som 1 enkelt i.m. injeksjon. Svin: 0,7-1 ml (52,5-75 μg) gis som 1 enkelt i.m. injeksjon. Tilberedning/Håndtering: Gummiproppen bør ikke penetreres >70 ganger. Unngå kontaminasjon av preparatet under bruk. Ved synlige forandringer eller misfarging skal produktet kasseres. Administrering: Gis i.m.

Overdosering/Forgiftning

Ikke registrert tilfeller hos storfe og svin. Hos hest: Forbigående diaré, økt svetting på halsen og en lett senkning av kroppstemperaturen.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: Ingen.
Slakt: Storfe, svin og hest: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Genestran vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
75 µg/ml storfe, hest og svin 20 ml (hettegl.) 080145 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Genestran vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 75 µg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2013


Sist endret: 03.04.2018