Revazol

Eurovet


Deksmedetomidin-/medetomidinantagonist (antidot).

QV03A B90 (Atipamezol)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Atipamezolhydroklorid 5 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, natriumklorid, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Antagonist til medetomidin og deksmedetomidin, opphever sederende virkning av disse.
Virkningsmekanisme: Potent og selektiv alfa2-reseptorblokker. Øker frigjøringen av noradrenalin i det sentrale og perifere nervesystemet.
Absorpsjon: Rask etter i.m. injeksjon. Maks. konsentrasjon i CNS oppnås etter 10-15 minutter.
Fordeling: Vd er ca. 1-2,5 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Metabolisme: Hurtig og fullstendig.
Utskillelse: Metabolittene utskilles primært i urin, liten mengde i feces.

Indikasjoner 

Oppheving av sedative effekter hos hund og katt etter bruk av medetomidin og deksmedetomidin.

Kontraindikasjoner 

Avlsdyr, dyr med lever- eller nyresykdom. Bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt og anbefales derfor ikke.

Bivirkninger

Forbigående hypotensiv effekt i løpet av de første 10 minutter etter injeksjon. I sjeldne tilfeller hyperaktivitet, takykardi, spyttavsondring, atypisk stemmebruk, muskelskjelving, oppkast, økt respirasjonsfrekvens, ukontrollert urinering og avføring. Ved bruk av lave doser hos katter for delvis å reversere effektene av medetomidin eller deksmedetomidin, skal en sikre seg mot muligheten for hypotermi (selv etter oppvåkning fra sedasjon).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Etter administrering bør dyret ligge i rolige omgivelser. Dyret bør ikke forlates under oppvåkningstiden. Forsiktighet må utvises ved bruk til andre dyr enn hund og katt, pga. ulike doseringsanbefalinger. Ved bruk av andre sedativer kan effektene av disse fortsette etter oppheving av medetomidin/deksmedetomidin. Reverserer ikke effekten av ketamin. Skal ikke gis tidligere enn 30-40 minutter etter ketaminadministrering.

Interaksjoner 

Samtidig administrering av andre sentralstimulerende preparater som diazepam, acepromazin eller opiater anbefales ikke.

Dosering 

Generelt administreres atipamezol 15-60 minutter etter injeksjon av medetomidin/deksmedetomidin. Hund: Skal gis 5 ganger større dose atipamezolhydroklorid (i µg) enn det som er gitt av medetomidinhydroklorid, eller 10 ganger større enn det som er gitt av deksmedetomidinhydroklorid. Pga. konsentrasjonen av atipamezol (5 mg/ml), skal det administreres samme volummengde av atipamezol som de tidligere administrerte preparatene medetomidin (1 mg/ml) eller deksmedetomidin (0,5 mg/ml). Katt: Skal gis 2,5 ganger større dose atipamezolhydroklorid (i µg) enn det som er gitt av medetomidinhydroklorid, eller 5 ganger større enn det som er gitt av deksmedetomidinhydroklorid. Pga. konsentrasjonen av atipamezol (5 mg/ml), skal det administreres halve volummengden av atipamezol i forhold til de tidligere administrerte preparatene medetomidin (1 mg/ml) eller deksmedetomidin (0,5 mg/ml). Oppvåkningstiden er redusert til 5 minutter, mobilitet gjenvinnes innen 10 minutter. Administrering: Gis som i.m. engangsinjeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Kan føre til forbigående takykardi, hyperaktivitet og muskelskjelving. Kan reverseres ved bruk av en lavere dose medetomidin/deksmedetomidinhydroklorid.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Revazol, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 135584 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Revazol INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.04.2013


Sist endret: 28.01.2016