INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til sau, lam, storfe og kalv: 1 ml inneh.: C. perfringens type A α-toksoid minst 0,5 IU, C. perfringens type B og C β-toksoid minst 18,2 IU, C. perfringens type D ε-toksoid minst 5,3 IU, C. chauvoei hele kulturen minst 90% beskyttelse, C. novyi toksoid minst 3,8 IU, C. septicum toksoid minst 4,6 IU, C. tetani toksoid minst 4,9 IU, C. sordellii toksoid minst 4,4 IU, C. haemolyticum toksoid minst 17,4 IU, kaliumaluminiumsulfat, tiomersal, formaldehyd.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Immunitet utvikles 2 uker etter grunnvaksinering. Varighet av aktiv immunitet: Humoral immunrespons (immunologisk minne) mot alle komponentene er vist 12 måneder etter grunnvaksinering. Varighet vist ved serologi/vedvarende antistofftiter: For sau: 12 måneder mot C. perfringens type A, B, C, og D, C. novyi type B, C. sordellii, C. tetani, <6 måneder mot: C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei. For storfe: 12 måneder mot C. tetani og C. perfringens type D, <12 måneder mot C. perfringens type A, B og C, <6 måneder mot C. novyi type B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C. chauvoei. Varighet av passiv immunitet vist ved serologi/vedvarende antistofftiter er: For lam: Minst 2 uker for C. septicum og C. chauvoei, minst 8 uker mot C. perfringens type B og C, minst 12 uker mot C. perfringens type A og D, C. novyi type B, C. tetani og C. sordellii. Ingen passiv immunitet ble vist mot C. haemolyticum. For kalver: Minst 2 uker mot C. sordellii og C. haemolyticum, minst 8 uker mot C. septicum, og C. chauvoei, minst 12 uker mot C. perfringens type A, B, C og D, C. novyi type B og C. tetani.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av sau og storfe mot sykdommer assosiert med infeksjoner forårsaket av Clostridium perfringens type A, B, C og D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi type B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii, og Clostridium haemolyticum og mot tetanus forårsaket av Clostridium tetani. Passiv immunisering av lam og kalver mot infeksjoner forårsaket av nevnte clostridietyper (bortsett fra C. haemolyticum hos sau.)

Kontraindikasjoner 

Syke eller immunsupprimerte dyr.

Bivirkninger

75-100% av vaksinerte dyr kan oppleve reaksjoner på vaksineringen. Vanlig rapporterte bivirkninger er hevelser eller indurasjoner på injeksjonsstedet, men kan også omfatte mild hypertermi, abscess eller andre reaksjoner i det underliggende vevet. Hevelse på injeksjonsstedet opptrer hos majoriteten av dyrene. Gjennomsnittsdiameter på hevelsen kan bli opptil 6 cm hos sau og 15 cm hos storfe, av og til kan reaksjoner på opptil 25 cm i diameter observeres hos storfe. De fleste lokale reaksjoner leges i løpet av 3-6 uker hos sau og på <10 uker hos storfe, men kan vedvare lenger hos enkelte dyr. Noen dyr kan utvikle en abscess. Misfarging av huden rundt injeksjonsstedet kan forekomme. Dette normaliseres når den lokale reaksjonen går tilbake. Det kan forekomme smerte på injeksjonsstedet i 1-2 dager etter 1. vaksinering. De lokale reaksjonene påvirker ikke dyrenes generelle helse, atferd, matinntak eller tilvekst.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Vaksinens effekt i forhold til passiv immunitet hos unge lam og kalver forutsetter at disse dyrene har fått i seg tilstrekkelige mengder kolostrum i løpet av det første døgnet etter fødselen.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Ingen andre bivirkninger enn de som er beskrevet under Bivirkninger ble observert da vaksinen ble gitt til sau og storfe mellom 8 og 2 uker før fødsel. Bruk av vaksinen i 1. eller 2. trimester er ikke anbefalt pga. manglende data. Unngå stress av drektige søyer og kyr.

Dosering 

S.c. injeksjon fra 2 ukers alder, anbefalt injeksjonssted er i den løse huden på siden av nakken. Sau: 1 ml (1 dose). Storfe: 2 ml (1 dose). Flasken skal ristes godt før vaksinen trekkes ut. Kanyler og nåler må være sterile før bruk og injeksjonen skal gis i et område med ren, tørr hud for å unngå kontaminasjon. Grunnvaksinering: 2 doser administreres med 4-6 ukers mellomrom. Revaksinering: 1 enkelt dose administreres med 6-12 måneders intervall. Til drektige dyr: For å gi passiv beskyttelse av avkom via kolostrum skal det gis en enkelt boosterdose mellom 8 og 2 uker før fødsel, forutsatt at mordyret har fått en fullstendig grunnvaksinering før drektigheten.

Overdosering/Forgiftning

Hos kalv og lam kan den lokale reaksjonen øke noe dersom dobbel dose blir administrert.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 timer.

 

Pakninger

Tribovax vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
sau, lam, storfe og kalv 50 ml (hettegl.) 470406 C
100 ml (hettegl.) 037538 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tribovax vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.10.2014


Sist endret: 19.11.2014