Protonpumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

ATCvet-nr.: QA02B C01

 ORALPASTA 370 mg/g til hest: 1 g inneh.: Omeprazol 370 mg, monoetanolamin, kaliumsorbat, kassiakanelolje, natriumstearat, kalsiumstearat, hydrogenert ricinusolje, propylenglykoloktanoatdekanoat, sesamolje. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172).


Egenskaper

Klassifisering: Substituert benzimidazol.
Virkningsmekanisme: Hemmer magesyresekresjon ved spesifikk hemming av H+, K+-ATPasen i parietalcellene. 8, 16 og 24 timer etter dosering av omeprazol 4 mg/kg/dag, er pentagastrinstimulert magesyresekresjon hemmet med hhv. 99%, 95% og 90%, og basal sekresjon er hemmet med hhv. 99%, 90% og 83%. Full effekt oppnås 5 dager etter første administrering.
Absorpsjon: Rask, Tmax er ca. 1 time. Median biotilgjengelighet etter administrering er 10,5%. Gjennomsnittlig Cmax varierer fra 385 ng/ml til 693 ng/ml etter dosering med 4 mg/kg.
Halveringstid: Omeprazol elimineres hovedsakelig via urin (43-61% av dosen), og i mindre grad via feces, med en terminal halveringstid på ca. 0,5-8 timer. Det er ingen holdepunkter for akkumulering etter gjentatt administrering.
Metabolisme: Signifikant first pass-metabolisme. Omeprazol metaboliseres raskt til glukuronider av demetylert og hydroksylert omeprazolsulfid (urinmetabolitter) og metylsulfidomeprazol (gallemetabolitt) samt til redusert omeprazol (begge deler).

Indikasjoner 

Til behandling og forebygging av magesår hos hest.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hopper som produserer melk til konsum.


Forsiktighetsregler 

Ikke anbefalt til dyr <4 uker eller med kroppsvekt <70 kg. Stress, fôring og forhold knyttet til håndtering og dyrehold kan være forbundet med utvikling av magesår hos hest. Unngå direkte kontakt med hud og øyne da preparatet kan forårsake hypersensitivitet.

Interaksjoner 

Omeprazol kan forsinke elimineringen av warfarin.

Drektighet/Laktasjon

Kan ikke anbefales til drektige og diegivende hopper.

Dosering 

Behandling av magesår: Innledende gis 4 mg omeprazol/kg kroppsvekt 1 gang daglig i 28 påfølgende dager, deretter gis 1 mg omeprazol/kg kroppsvekt 1 gang daglig i 28 påfølgende dager, for å redusere tilbakefall av magesår under behandling. Ved tilbakefall anbefales ny behandlingsomgang med en dose på 4 mg omeprazol/kg kroppsvekt. Forebygging av magesår: 1 mg omeprazol/kg kroppsvekt 1 gang daglig. Innholdet i 1 sprøyte er nok til å behandle en hest på 575 kg med en dose på 4 mg omeprazol/kg kroppsvekt. Administrering: Gis oralt.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.05.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Gastrogard, ORALPASTA:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
370 mg/ghest6,16 g (ferdigfylt sprøyte)064839CSPC_ICON
7 × 6,16 g (ferdigfylt sprøyte)018230CSPC_ICON
14 × 6,16 g (ferdigfylt sprøyte)444644CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.