Easotic

Virbac

Antiinfektivum og kortikosteroid.

ATCvet-nr.: QS02C A03

 ØREDRÅPER, suspensjon til hund: 1 ml inneh.: Hydrokortisonaceponat 1,11 mg, mikonazolnitrat 15,1 mg, gentamicinsulfat 1505 IU, hjelpestoff.


Egenskaper

Klassifisering: Hydrokortisonaceponat hører til diester-klassen av glukokortikoider, som gir lindring av både inflammasjon og kløe. Mikonazolnitrat er et syntetisk imidazolderivat med utpreget sopphemmende virkning. Gentamicinsulfat er et bakteriedrepende antibiotikum av typen aminoglykosid, som virker på grampositive og gramnegative bakterier som Staph. intermedius, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, E. coli.

Indikasjoner 

Behandling av akutt otitis externa og akutt forverring av tilbakevendende otitis externa assosiert med gentamicinfølsomme bakterier og mikonazolfølsom sopp, særlig Malassezia pachydermatis.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene, kortikosteroider, andre azol-fungicider eller andre aminoglykosider. Skal ikke brukes ved perforert trommehinne. Skal ikke brukes samtidig med andre stoffer kjent for å forårsake ototoksisitet. Skal ikke brukes på hunder med generalisert demodekose.

Bivirkninger

I forbindelse med behandlingen kan det observeres en lett til moderat rødme i øregangen. I svært sjeldne tilfeller, er bruk assosiert med nedsatt hørsel, vanligvis forbigående, og først og fremst hos geriatriske hunder. Seponer hvis dette skjer. I svært sjeldne tilfeller er akutt hypersensitivitetsreaksjon (hevelse i ansiktet, allergisk kløe) observert. Seponer hvis dette skjer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved overfølsomhet skal behandlingen avsluttes og egnet terapi igangsettes. Bruk skal baseres på mikrobiologisk diagnostikk og resistenstesting, og skal ta hensyn til myndighetenes anbefalinger for antibiotikabruk. Bruk i strid med instruksjonene kan føre til økt forekomst av resistens inkl. kryssresistens. Ved parasittisk otitis må det gis en egnet behandling mot midd. Før preparatet appliseres må ytre øregang undersøkes grundig for å utelukke at trommehinnen er perforert (nødvendig for å unngå at infeksjonen føres inn i mellomøret og for å hindre skade på cochlea og vestibulum). Gentamicin er kjent for å kunne assosieres med ototoksisitet når det gis systemisk i høyere doser. Forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Kompatibilitet med ørerens er ikke fastlagt.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet av preparatet under drektighet og laktasjon er ikke fastlagt. Systemisk absorpsjon av hydrokortisonaceponat, gentamicinsulfat og mikonazolnitrat er ubetydelig. Usannsynlig at teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter oppstår ved anbefalt dosering. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering.

Dosering 

Administrer 1 dose (1 ml) i hver av de angrepne øregangene, 1 gang daglig i 5 dager på rad. Engangs pumping gir 1 dose (tilsv. 1 ml). Hund som lider av bilateral otitis kan behandles med dette preparatet. Administrering: Til bruk i øret. Skal brukes ved romtemperatur. Ekstern ørekanal bør renses og tørkes før behandling og kraftig hårvekst nær behandlingsstedet bør fjernes. Rist flasken kraftig før første administrering og aktiver pumpen. Kanylen føres inn i øregangen. Kan administreres uavhengig av flaskens posisjon. Etter behandling kan ørebasis masseres kortvarig og varsomt for å bedre fordelingen av preparatet til den indre delen av øregangen.

Overdosering/Forgiftning

Hos hunder behandlet med terapeutisk dose i 10 etterfølgende dager, forble serumkortisonets responsnivå i det normale området i den utvidede behandlingsperioden og indikerer opprettholdelse av normal adrenalfunksjon. Redusert serumkortisonnivå ble sett f.o.m. 5. behandlingsdag, og gikk tilbake til normale verdier innen 10 dager etter avsluttet behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Brukes innen 10 dager etter anbrudd.

Sist endret: 29.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.12.2014


 

Pakninger og SPC


Easotic, ØREDRÅPER, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund10 ml (flaske)026000SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.