Malaseb vet.

Dechra

Antiseptikum og antimykotikum.

ATCvet-nr.: QD01A C52

 SJAMPO 20 mg/ml + 20 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Klorheksidindiglukonat 20 mg, mikonazolnitrat 20 mg, metylklorisotiazolinon, metylisotiazolinon, natriumbenzoat (E 211), makrogollauryleter, kokamidopropylbetain, dinatriumkokoamfodiacetat, cetrimoniumklorid, PEG-120 metylglukosedioleat, sitronsyremonohydrat, saltsyre, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Klorheksidinglukonat er et biguanid antiseptikum med effekt mot grampositive bakterier som f.eks. Staph. intermedius og gramnegative bakterier. Mikonazolnitrat er et imidazol fungicid med aktivitet mot gjærsopp som f.eks. Malassezia pachydermatis og dermatofytter som f.eks. Microsporum canis.
Virkningsmekanisme: Klorheksidinglukonat kan ha både baktericid og bakteriostatisk effekt, avhengig av konsentrasjon. Veksthemming oppnås ved destabilisering av bakteriens cellevegg med påfølgende lekkasje av det intracellulære materiale. Baktericid effekt er et resultat av koagulasjon av bakteriecellens innhold. Mikonazolnitrat kan ha både fungicid og fungistatisk effekt, avhengig av konsentrasjon. Mikonazol inhiberer ergosterolsyntesen i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen, som fører til nekrose av soppcellen.

Indikasjoner 

Hund: Til behandling og kontroll av seboreisk dermatitt med Malassezia pachydermatitis og Staph. intermedius. Katt: Som en del av behandling, i kombinasjon med egnet systemisk fungicid, av ringorm forårsaket av Microsporum canis.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller kan hunder med atopi eller katter med allergiske hudlidelser få forbigående kløe og/eller erytematøse reaksjoner etter behandling. I svært sjeldne tilfeller kan hunder og katter utvikle hudreaksjoner (kløe og rødme).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hund: Det bør gjøres en individuell vurdering mhp. behov for samtidig systemisk antimikrobiell behandling. Katt: Sjamponering kan i starten gi økt funn av Microsporum canis når materiale til dermatofyttdyrkning hentes fra børsteprøver «Brush Culture Techniques». Vis forsiktighet når dyrets hode sjamponeres, unngå at dyret får preparatet i øyne, ører, nese eller munn. Hvis innsiden av ørebladet må sjamponeres, plasser egnet materiale (f.eks. gasbind) i ytre øre slik at preparatet ikke kommer ned i ørekanalen. Kan gi irritasjon i øyne. I tilfelle kontakt med øyne, skyll med rikelige mengder vann. Dersom irritasjonen ikke forsvinner, ta kontakt med veterinær. Ikke la dyret slikke pelsen under vask eller før pelsen er tørr. Dersom en tispe eller hunnkatt er under behandling, bør ikke ev. valper/kattunger komme i kontakt med moren før pelsen hennes er tørr. Personlig beskyttelsesutstyr som egnet bekledning, gummihansker som dekker underarmene og beskyttelsesbriller, bør benyttes ved håndtering av preparatet. Unngå unødig berøring av dyret umiddelbart etter behandling.

Interaksjoner 

Ved behandling av ringorm hos katt er sikkerhet og effekt kun dokumentert i kombinasjon med systemisk griseofulvinbehandling.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige katter i kombinasjon med griseofulvin, da griseofulvin er kontraindisert ved drektighet.

Dosering 

Hund: Vask 2 ganger ukentlig i 6-10 uker til symptomene reduseres, og deretter 1 gang pr. uke eller etter behov, for å holde tilstanden under kontroll. Katt: Vask 2 ganger ukentlig i 6-10 uker eller til kultur etter børsting er negativ for Microsporum canis. Behandlingstiden bør ikke overskride 16 uker. Behov for å klippe kattens pels før behandling vurderes individuelt. Administrering: Til bruk på hud. Fukt pelsen grundig med vann. Fordel sjampo på flere steder og masser grundig inn i pelsen. Vær spesielt oppmerksom på områdene rundt munnen, under halen og mellom tærne. La dyret stå med sjampo i pelsen i 10 minutter og skyll deretter grundig med rent vann. Avhengig av pelskvalitet er flaskens innhold nok til 8-16 behandlinger til en 15 kg hund, 5-10 behandlinger til en 25 kg hund eller 25 behandlinger til katt.

Overdosering/Forgiftning

Ikke relevant.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Åpnet flaske brukes innen 3 måneder.

Sist endret: 05.02.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.11.2015


 

Pakninger og SPC


Malaseb vet., SJAMPO:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mg/ml + 20 mg/mlhund og katt250 ml (flaske)479888SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.