Uniferon vet.

Pharmacosmos

Jernpreparat.

ATCvet-nr.: QB03A C-

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg/ml til gris (smågris): 1 ml inneh.: Jern(III)-hydroksiddekstrankompleks tilsv. Fe3+ 200 mg, fenol 5 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker og saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Jerndekstran absorberes hurtig etter i.m. eller s.c. injeksjon som jern(III)-hydroksiddekstrankompleks og deponers i makrofager og i det retikuloendoteliale systemet, hvor det langsomt frigjøres for bruk til hemoglobinsyntesen.

Indikasjoner 

Til forebyggelse og behandling av anemi som følge av jernmangel hos smågris.

Kontraindikasjoner 

Ved mistanke om vitamin E- og/eller selenmangel skal man ikke gi jerntilskudd.

Bivirkninger

Jerndekstran kan i meget sjeldne tilfeller fremkalle fatale reaksjoner ved injeksjon hos smågris. Genetiske faktorer, mangel på E-vitamin eller selen er angitt som årsaker. Intramuskulær injeksjon kan gi forbigående misfarging ved injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Dosering 

Smågris: Forebyggelse: 1 ml gitt s.c. eller i.m. hos 1-4 dager gamle griser. Behandling: 1 ml gitt s.c. eller i.m.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter første anbrudd av indre emballasje: 28 dager hvis legemiddelet er oppbevart under 25°C. Skal ikke utsettes for frost.

Sist endret: 23.02.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.01.2016


 

Pakninger og SPC


Uniferon vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
200 mg/mlgris (smågris)5 × 100 ml (plastflaske)184418SPC_ICONC
12 × 100 ml (plastflaske)074524

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.