Porcilis AR-T DF vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot progressiv atrofisk rhinitt.

QI09A B04 (Bordetellavaksine, Pasteurellavaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: dO-protein (ikke-toksisk deletert derivat av Pasteurella multocida dermonekrotisk toksin), inaktiverte Bordetella bronchisepticaceller, dl-α-tokoferolacetat, formaldehyd ≤1 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Nyfødte grisunger oppnår passiv immunitet via kolostrum fra vaksinerte purker/ungpurker.

Indikasjoner 

For å redusere kliniske symptomer ved progressiv atrofisk rhinitt (nysesyke) hos grisunger gjennom passiv oral immunisering via kolostrum fra vaksinerte mordyr.

Bivirkninger

En forbigående temperaturstigning på gjennomsnittlig 1,5°C, opptil 3°C hos enkelte griser, kan vanligvis måles på vaksinasjonsdagen eller dagen etter. Redusert aktivitet og nedsatt appetitt forekommer svært ofte på vaksinasjonsdagen. En forbigående hevelse (maks. diameter: 10 cm) kan oppstå på injeksjonsstedet, vedvarende i opptil 2 uker.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Unngå kontaminering. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose på 2 ml gis i.m. til griser ≥18 uker. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Flasken ristes godt før og under bruk. Vaksinen injiseres fortrinnsvis bak øret. Vaksinasjonsskjema: Grunnvaksinering: Injiser 1 dose (2 ml) pr. gris etterfulgt av en ny injeksjon 4 uker etter den første injeksjonen. Den første dosen bør gis 6 uker før forventet grising. Revaksinering: 1 enkelt dose (2 ml) gis 2-4 uker før hver grising.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger

Porcilis AR-T DF vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 50 ml (plastflaske) 004864 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis AR-T DF vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2010


Sist endret: 19.04.2018