Iverpraz vet.

Norbrook
ORALPASTA 18,7 mg/g + 140,3 mg/g til hest: 1 g inneh.: Ivermektin 18,7 mg, prazikvantel 140,3 mg, hydrogenert lakserolje, hydroksypropylcellulose, propylenglykol, eplearoma. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ivermektin bindes selektivt og med høy affinitet til glutamatmedierte kloridionkanaler i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Dette gir økt permeabilitet for klorid i nerve- og muskelcellenes membran, og paralyse og død for parasitter. Kan også interagere med andre kloridionkanaler mediert av GABA (gammaaminosmørsyre). Prazikvantel har effekt mot flere arter cestoder og trematoder. Primæreffekt er hemming av motilitet og funksjon av cestodenes sugeorganer. Virkningsmekanismen omfatter svekket nevromuskulær koordinering, men påvirker også permeabiliteten til ormenes overflate, og gir omfattende kalsium- og glukosetap. Dette induserer spastisk paralyse av parasittens muskulatur.
Absorpsjon: Ivermektin: Cmax innen 24 timer.
Halveringstid: Ivermektin: 90 timer. Prazikvantel: 40 minutter.

Indikasjoner 

Til behandling av blandingsinfestasjoner med cestoder og nematoder eller artropoder, forårsaket av voksne og umodne rundorm, lungeorm, brems og bendelorm hos hest: Nematoder: Store strongylider: Strongylus vulgaris (voksne og arterielle larver), Strongylus edentatus (voksne og larver i L4-stadier i vev), Strongylus equinus (voksne), Triodontophorus spp. (voksne). Små strongylider: Cyathostomum: Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (voksne og ikke-inhiberte mukosalarver). Spolorm: Parascaris equorum (voksne og larver). Haleorm: Oxyuris equi (larver). Trichostrongylider: Trichostrongylus axei (voksne). Strongyloides: Strongyloides westeri (voksne). Habronema: Habronema spp. (voksne). Onchocerca: Mikrofilarier av Onchocerca spp., dvs. kutan onchocerciasis. Lungeorm: Dictyocaulus arnfieldi (voksne og larver). Cestoder (bendelorm): Anoplocephala perfoliata (voksne), Anoplocephala magna (voksne), Paranoplocephala mamillana (voksne). Da bendelorminfestasjoner vanligvis ikke forekommer hos hest <2 måneder, anses behandling av føll under denne alderen å være unødvendig. Tovingede insekter: Gasterophilus spp. (larver).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til føll <2 uker. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hester med kraftig infeksjon med Onchocerca microfilariae har fått reaksjoner som hevelser og kløe etter behandling. Reaksjonene antas å skyldes ødeleggelse av et stort antall mikrofilarier. Ved kraftig infestasjon kan ødeleggelse av parasittene gi mild, forbigående kolikk og løs avføring. Kolikk, diaré og anoreksi er rapportert i svært sjeldne tilfeller etter behandling, spesielt ved kraftig ormebelastning. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om allergiske reaksjoner som hypersalivasjon, ødem og urticaria på tungen, takykardi, kongestive slimhinner og subkutant ødem.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hunder og katter bør ikke få mulighet til svelge rester av pasta eller ha tilgang til brukte sprøyter, pga. muligheten for bivirkninger relatert til ivermektintoksisitet. Unngå kontaminering av vann/vassdrag da ivermektin er ytterst skadelig for fisk og andre vannlevende organismer. Unngå følgende praksis, da det øker risikoen for resistensutvikling og til slutt kan føre til ineffektiv terapi: Underdosering og for hyppig og gjentatt bruk av anthelmintika fra samme klasse over en lengre periode. Mistenkt resistens bør undersøkes nærmere, og ved bekreftelse bør det skiftes til anthelmintikum med annen virkningsmekanisme. Ivermektinresistens er rapportert for Parascaris equorum hos hest i en rekke land, inkl. i EU. Anbefalte forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Gis som én enkelt administrering; 0,2 mg ivermektin og 1,5 mg prazikvantel pr. kg kroppsvekt tilsv. 1,07 g pasta pr. 100 kg kroppsvekt. For å sikre korrekt dose bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig. Hver delestrek på sprøyten gir tilstrekkelig pasta til å behandle 50 kg kroppsvekt. Sprøyten inneholder 7,49 g pasta, som er nok til å behandle 700 kg kroppsvekt ved anbefalt dosering. For doseringstabell, se pakningsvedlegg. Administrering: Sprøyten justeres til beregnet dose ved å stille inn ringen på stempelet. Pastaen gis i munnen ved å føre sprøytespissen inn mellom fortennene og kinntennene, og plassere nødvendig mengde pasta bakerst på hestens tunge. Dyret bør ikke ha fôrrester i munnen. Umiddelbart etter administrering, løftes hestens hode opp i noen sekunder for å sikre at dosen svelges.

Overdosering/Forgiftning

Opptil 5 × anbefalt dose hos føll >2 uker har ikke vist bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke tillatt brukt til lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 35 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder.

 

Pakninger

Iverpraz vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
18,7 mg/g + 140,3 mg/g hest 7,49 g (doseringssprøyte) 487700 C
48 × 7,49 g (doseringssprøyte) 580757 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Iverpraz vet. ORALPASTA 18,7 mg/g + 140,3 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.11.2018


Sist endret: 23.11.2018