Fenylbutazon Dechra vet.

Dechra
ORALT PULVER 1 g til hest og ponni: 1 dosepose inneh.: Fenylbutazon 1 g, akasia, gelatin, silikondioksid, sukralose, eplesmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Har antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk effekt. Hovedmetabolitten oksyfenbutazon er også farmakologisk aktiv.
Absorpsjon: God.
Proteinbinding: Høy.

Indikasjoner 

Behandling av lidelser i bevegelsesapparatet hos hest og ponni, der antiinflammatorisk og smertestillende effekt kan gi lindring. Eksempler på tilstander som normalt anses som egnet for behandling: Halthet forbundet med osteoartritt, akutt og kronisk laminitt, bursitt, karpitt og post-kirurgisk bløtvevsreaksjon.

Kontraindikasjoner 

Anbefalt dose eller behandlingsvarighet skal ikke overskrides, da terapeutisk indeks er lav. Skal ikke brukes samtidig med andre NSAID; bruk må atskilles med ≥24 timer. Hjerte-, lever- eller nyresykdom. Mulighet for gastrointestinal ulcerasjon eller blødning. Tegn på bloddyskrasi. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Mage- og/eller nyreintoleranse kan oppstå. Dette er sjeldent og vanligvis forbundet med overdosering. Normalisering inntrer vanligvis ved seponering kombinert med symptomatisk behandling. Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinærråd søkes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Effekten kan vedvare i ≥3 dager etter behandling. Skal tas i betraktning når hestenes helsetilstand undersøkes. Bruk til dyr <6 uker eller eldre dyr kan gi økt risiko. Hvis bruk ikke kan unngås bør redusert dose vurderes, og dyret bør få tilpasset oppfølging. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. økt fare for toksisitet. Bør ikke gis til dyr som gjennomgår generell anestesi før de er fullstendig restituert. Respons på langtidsbehandling skal overvåkes regelmessig av veterinær. NSAID kan hemme fagocytose, og antimikrobiell behandling skal derfor brukes samtidig ved behandling av inflammatoriske tilstander forbundet med bakteriell infeksjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan ved hudkontakt eller utilsiktet innånding forårsake allergiske reaksjoner hos personer med overfølsomhet for fenylbutazon. Personer med kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene bør unngå kontakt med preparatet. Oppsøk lege ved symptomer etter eksponering, f.eks. hudutslett. Hevelse i ansikt, lepper eller øyne, eller pustevansker er mer alvorlige symptomer og krever akutt legehjelp. Kan være irriterende for hud og øyne. Unngå kontakt med øynene. Ved utilsiktet kontakt, skyll øynene med rikelige mengder vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Vask utsatt hud og hender etter bruk. Unngå inntak av pulveret. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp. Skal ikke håndteres av kvinner som er eller forsøker å bli gravide.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av potensielt nefrotoksiske substanser (f.eks. aminoglykosidantibiotika) skal unngås. Sårdannelse i mage-tarmkanal kan forverres av kortikosteroider hos dyr som får NSAID.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Om mulig bør bruk under drektighet unngås, spesielt i 1. trimester, da sikkerhet ikke er fastslått.

Dosering 

Dosen må justeres individuelt, men følgende kan brukes som en veiledning: Hest: 450 kg kroppsvekt: 2 doseposer 2 ganger i løpet av 1. behandlingsdag (tilsv. 8,8 mg/kg/dag), etterfulgt av 1 pose 2 ganger daglig i 4 dager (4,4 mg/kg/dag), og deretter 1 pose daglig, eller annenhver dag (2,2 mg/kg/dag), avhengig av klinisk respons. Ponni: 225 kg kroppsvekt: 1 pose (4,4 mg/kg) annenhver dag. Avbryt behandlingen hvis tydelig respons ikke sees etter 4-5 dager. Tilberedning/Håndtering: Det anbefales å blande pulveret med en liten mengde kli/havre, da absorpsjonshastigheten kan påvirkes av binding til fôr og mage-tarminnhold. For enkel administrering, bland pulveret med en liten mengde fôr. Blandet med kraftfôr er det velsmakende for hest. Fukting i dyrefôr 5 minutter før fôring har ikke negativ innvirkning på smaken. Administrering: Til oral bruk.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Sårdannelse i mage/tykktarm og generell enteropati. Skade på nyrepapillene ved nedsatt nyrefunksjon. Subkutant ødem, spesielt under kjeven, pga. plasmaproteintap. Behandling: Ved tegn på overdosering må dyret behandles symptomatisk. Terapeutisk indeks er lav.

Tilbakeholdelsestider

Ikke godkjent til bruk på produksjonsdyr. Behandlede hester skal aldri slaktes for konsum, og skal være deklarert som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

 

Pakninger og SPC

Fenylbutazon Dechra vet., ORALT PULVER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1 g hest og ponni 32 stk. (dosepose) 511705 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.07.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2020