Aquaflor vet.

MSD Animal Health


Bredspektret antibiotikum.

QJ01B A90 (Florfenikol)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

PREMIKS TIL MEDISINERT FÔR 500 mg/g til laks: 1 g inneh.: Florfenikol 500 mg, laktose, povidon.


Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk, bredspektret, bakteriostatisk antibiotikum, med effekt mot de fleste grampositive og -negative bakterier isolert fra husdyr og fisk.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av bakterienes proteinsyntese.

Indikasjoner 

Laks: Furunkulose forårsaket av Aeromonas salmonicida. Kaldtvannsvibriose forårsaket av Vibrio salmonicida.

Forsiktighetsregler 

Personer som blander preparatet i fiskens fôr bør unngå at det kommer i kontakt med hud og øyne. Inhalasjon av støv fra preparatet bør også unngås. Bruk av hansker og maske anbefales. Vask hendene etter håndtering. Fôringsutstyr og beholdere vaskes grundig etter tilberedning av medikamenttilsatt fôr. Skal kun brukes til behandling av fisk.

Dosering 

10 mg florfenikol (20 mg premiks) pr. kg tilsatt fôret i 10 påfølgende dager. Tilsettingsforholdet avhenger av appetitten. Ved en utfôringsgrad på 0,5% tilsettes 4 kg premiks pr. tonn fôr (tilstrekkelig til en dags behandling av 200 tonn fisk).

Tilbakeholdelsestider

150 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved 2-30°C. Holdes atskilt fra annet fôr og andre fôrtilsetninger.

 

Pakninger

Aquaflor vet., PREMIKS TIL MEDISINERT FÔR:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
500 mg/g laks Premiksposer à 2 kg. Ferdig medisinert fôr leveres til sluttbruker fra fôrprodusent med tilvirkertillatelse. 161356 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Aquaflor vet. PREMIKS TIL MEDISINERT FÔR 500 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.10.2009


Sist endret: 01.11.2018