Vaksine mot encefalomyelittvirus hos høns.

QI01A D02 (Aviær encefalomyelittvirusvaksine)KONSENTRAT TIL BRUK I DRIKKEVANN til høns: 1 dose inneh.: Levende aviær encefalomyelittvirus (AE-virus), stamme 1143 Calnek, ≥103 EID50, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, laktosemonohydrat, skummetmelkpulver, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inneholder den enterotrope, ikke embryoadapterte virusstammen 1143 Calnek. Etter vaksinering dannes nøytraliserende antistoffer som overføres via egg og beskytter avkommet mot smitte de første leveukene.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av unghøner mot aviær encefalomyelitt (AE). Passiv immunisering av avkom etter vaksinerte verpehøner i de 10 første leveuker.

Kontraindikasjoner 

Klinisk syke fugler eller fugler som er svekket under transport.

Bivirkninger

Vaksinering av verpehøns kan gi en svak nedgang i eggproduksjonen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Tilberedt vaksineoppløsning må beskyttes mot direkte sollys og temperatur >25°C. Pass på at drikkevann og vannbeholdere ikke inneholder rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Ikke bruk klorholdig vann til fortynning av vaksinen. Etter anbrudd må innholdet brukes straks. Ikke bland ut mer vaksine enn det som kan brukes opp innen 2 timer. For å unngå at de vaksinerte fuglene utsettes for ytterligere stress, bør man unngå annen immunisering 2 uker før og etter AE-vaksineringen. Underdosering kan gi utilstrekkelig immunitet. Unngå skvetting og søl av vaksinen da dette kan gi smittefare. Vær forsiktig ved håndtering av avføring fra vaksinerte fjærfe da virus vil skilles ut i feces inntil immunitet er etablert. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå at vaksinen kommer i kontakt med øynene. Vask og desinfiser hendene etter håndtering av vaksinen.

Interaksjoner 

Ingen informasjon om sikkerhet og effekt er tilgjengelig ved samtidig bruk av andre vaksiner.

Drektighet/Laktasjon

Vaksineringen skal ikke utføres før den 10. uken etter klekking, og ikke senere enn 4 uker før eggproduksjonen starter. Eggene kan brukes til klekking tidligst 4 uker etter vaksinering.

Dosering 

Tilberedning/Håndtering: Løs opp riktig mengde vaksine i den mengden drikkevann som fuglene vil drikke opp innen 2 timer. Se pakningsvedlegget for rekonstituering og bruksanvisning. Administrering: Gis via drikkevannet. Sørg for at hver fugl får 1 vaksinedose. I prinsippet må alle fugler i en flokk vaksineres.

Overdosering/Forgiftning

En overdose utgjør ingen fare for fuglene.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot sollys. Holdbarhet etter fortynning: 2 timer.

 

Pakninger

AviPro AE, KONSENTRAT TIL BRUK I DRIKKEVANN:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
høns 1 × 1000 doser (hettegl.) 082716 C
1 × 2500 doser (hettegl.) 134092 C
10 × 1000 doser (hettegl.) 082728 C
10 × 2500 doser (hettegl.) 511299 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

AviPro AE KONSENTRAT TIL BRUK I DRIKKEVANN

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.08.2016


Sist endret: 15.01.2021