Felimazole vet.

Dechra


Antithyreoideapreparat.

QH03B B02 (Tiamazol)TABLETTER, drasjerte 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg til katt: 1 tablett inneh.: Tiamazol 1,25 mg, resp. 2,5 mg og 5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 1,25 mg: Nykockin (E 124). 2,5 mg: Erytrosin (E 127). 5 mg: Betakaroten (E 160a).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer at jod binder seg til thyreoideaperoksidase, dermed hindres jodiseringen av tyreoglobulin, og T3- og T4-syntesen.
Absorpsjon: Rask og fullstendig. Tmax 1-2 timer.
Halveringstid: 3,5-5 timer.

Indikasjoner 

Katt: Langsiktig behandling av hypertyreose. Stabilisering av hypertyreose før kirurgisk fjerning av skjoldkjertelen.

Kontraindikasjoner 

Systemisk sykdom som f.eks. primær leversykdom eller sukkersyke (diabetes mellitus). Tegn på autoimmun sykdom. Forstyrrelser relatert til hvite blodlegemer, som f.eks. nøytropeni og lymfopeni. Blodplatesykdommer og koagulasjonsforstyrrelser (spesielt trombocytopeni). Overfølsomhet for innholdsstoffene. Drektige eller diegivende hunnkatter.

Bivirkninger

Bivirkninger er uvanlig, men er rapportert etter langtidsbehandling. I mange tilfeller er symptomene milde og forbigående og gir ingen grunn til å avslutte behandlingen. De alvorligste bivirkningene går vanligvis tilbake ved behandlingsavbrudd. Vanligst er oppkast, anoreksi, vekttap, sløvhet, kraftig kløe og hudavskalling på hode/hals, blødende diatese og gulsott tilknyttet leversykdom, hematologiske avvik (eosinofili, lymfocytose, nøytropeni, lymfopeni, lettere leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni, hemolytisk anemi). Disse bivirkningene forsvant innen 7-45 dager etter behandlingsavbrudd. Mulige immunologiske bivirkninger inkluderer anemi. I sjeldne tilfeller kan trombocytopeni og antinukleære antistoffer i serum forekomme, og svært sjeldent kan lymfadenopati oppstå. Behandling bør stanses umiddelbart og alternativ behandling vurderes etter en passende rekonvalesensperiode.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved doser >10 mg/dag bør katten overvåkes spesielt nøye. Katter med nedsatt nyrefunksjon behandles kun etter grundig nytte-risikovurdering. Tiamazol kan redusere den glomerulære filtreringsraten, noe som kan gi forverring av underliggende nyresykdom. Tiamazol kan gi hemokonsentrasjon, derfor bør katter under behandling alltid ha tilgang på drikkevann. Hematologien bør overvåkes i behandlingsperioden. Siden tiamazol er mistenkt å kunne fremkalle fosterskader, bør gravide og fertile kvinner bruke hansker ved håndtering av katteavfall. Gravide bør bruke hansker ved håndtering av preparatet.

Interaksjoner 

Effekten av tiamazol kan reduseres ved samtidig bruk av fenobarbital. Tiamazol kan hemme metaboliseringen av ormemidler i benzimidazolgruppen. Tiamazol er immunmodulerende, dette må derfor tas i betraktning ved vurdering av vaksinasjonsprogrammer.

Drektighet/Laktasjon

Er kontraindisert til drektige eller diegivende hunnkatter.

Dosering 

Anbefalt startdose er 5 mg/dag. Dosen skal ikke overskride 20 mg/dag. Hematologi, biokjemi og total T4 i serum bør vurderes før behandling igangsettes og etter 3 uker, 6 uker, 10 uker, 20 uker og deretter hver 3. måned, dosen justeres etter behov. Ved hvert av de anbefalte overvåkningsintervallene skal dosen titreres til ønsket effekt iht. total T4 og klinisk behandlingsrespons. Standard dosejusteringer skal foretas i trinn på 2,5 mg, og målet skal være å gi lavest mulig dose. 1,25 mg tabletter er ment til bruk på katter med behov for spesielt små doser, samt til bruk ved dosejusteringer. Administrering: Helst skal daglig dose deles i 2, det gir bedre effekt av behandlingen. Hvis det pga. compliance foretrekkes én daglig dosering, er dette akseptabelt. Tablettene skal ikke deles.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer på hypotyreose er sjelden. Ved overdosering skal behandlingen stanses og symptomatisk og støttende behandling initieres.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar blisterbrettene i ytteremballasjen.

 

Pakninger og SPC

Felimazole vet., TABLETTER, drasjerte:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1,25 mgkatt100 stk. (blister)150079C
2,5 mgkatt100 stk. (blister)479106C
5 mgkatt100 stk. (blister)456297C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.02.2019