Regumate Equine

MSD Animal Health
MIKSTUR, oppløsning 2,2 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Altrenogest 2,2 mg, butylhydroksyanisol (E 320), butylhydroksytoluen (E 321), sorbinsyre (E 200), benzylalkohol.


Egenskaper

Klassifisering: Altrenogest er et syntetisk trien-C21-steroidprogestogen tilhørende gruppen 19-nor-testosteroner.
Virkningsmekanisme: Senker blodkonsentrasjonene av de endogene gonadotropinene LH og FSH. Fører til regresjon av alle store follikler (>20-25 mm) og blokkerer derved brunst eller ovulasjon. Etter at alle store follikler har regredert, fører en topp i FSH-konsentrasjonen til en ny bølge av follikulær vekst. Ved endt behandling følger en jevn stigning av LH-konsentrasjonen som opprettholder follikulær vekst og modning. Dette sikrer at de fleste hoppene får eggløsning i løpet av 4-dagers perioden fra dag 11-14 etter endt behandling.
Absorpsjon: Hurtig, måles i blodet 10 minutter etter inntak. Maks. serumkonsentrasjon 2,5 timer etter administrering.
Halveringstid: 10,7±4,3 timer.
Metabolisme: I utstrakt grad i leveren.
Utskillelse: I like stor grad via urin og feces.

Indikasjoner 

Til hopper med tydelig follikulær aktivitet i overgangsperioden mellom sesongbetinget anøstrus og parringssesong (follikler som er minst 20-25 mm ved behandlingsstart). Undertrykking/hindring av brunst. Kontroll av igangsetting av brunst og synkronisering av ovulasjon.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hopper med diagnostisert endometriose. Skal ikke brukes til hingster.

Bivirkninger

Bivirkninger, som uterusinfeksjoner, forekommer ytterst sjelden.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Medisinert fôr bør gis behandlede hopper med én gang preparatet er tilsatt, og det skal ikke lagres. Fôr som ikke er spist opp skal destrueres og ikke gis til andre dyr. Gravide skal ikke håndtere preparatet. Kvinner i befruktningsdyktig alder skal være ytterst forsiktige ved håndtering av preparatet. Bør ikke håndteres av personer med kjent eller mistenkt progesteronavhengig tumor eller tromboembolisk lidelse. Direkte kontakt med hud skal unngås.

Interaksjoner 

Griseofulvin kan endre effekten av altrenogest ved samtidig bruk.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Ikke relevant. Utilsiktet administrering er imidlertid ikke skadelig, da forsøk på hopper ikke har vist tegn på teratogen, føtotoksisk eller maternotoksisk effekt.
Laktasjon: Bruk under laktasjon har sannsynligvis ingen skadelig effekt.

Dosering 

Til oral bruk. 0,044 mg altrenogest pr. kg kroppsvekt (1 ml pr. 50 kg kroppsvekt) daglig i 10 påfølgende dager. Preparatet kan tilsettes hoppas fôr ved én enkelt fôring pr. dag eller gis direkte inn i munnen ved bruk av en sprøyte.

Overdosering/Forgiftning

Ingen negative effekter er observert hos hester som har fått opptil 5 ganger anbefalt dose av altrenogest i 87 dager og den anbefalte dosen i 305 påfølgende dager.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke tillatt brukt til lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 9 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 14 dager.

Andre opplysninger 

Flasken er utstyrt med «luer lock»-kork, som gjør at brukeren sikkert og nøyaktig kan trekke opp preparatet med en sprøyte som kan settes direkte på «luer lock»-korken.

 

Pakninger

Regumate Equine, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
2,2 mg/ml hest 150 ml 434565 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Regumate Equine MIKSTUR, oppløsning 2,2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.03.2012


Sist endret: 02.10.2013