Porcilis Ery vet.

MSD Animal Health
Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 2 (stamme M2) inaktivert antigenkonsentrat ≥1 ppd, dl-α-tokoferolacetat 150 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker etter endt grunnimmunisering, og varer i 6 måneder.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av gris for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2).

Bivirkninger

Svært vanlige: Forbigående økt kroppstemperatur (0,5°C) innen 24 timer, og mild, forbigående lokal hevelse (1-10 mm) i inntil 8 dager etter vaksinasjon. Vanlige: Forbigående motvillighet til å bevege seg. Svært sjeldne: Overfølsomhetsreaksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn Porcilis Parvo vaksine. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret. Ristes godt før og under bruk. Grunnimmunisering: 2 ml fra 10 ukers alder. Vaksinasjonen foretas 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Revaksinering: 2 ganger årlig. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger

Porcilis Ery vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 50 ml (hettegl.) 002432 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Ery vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.09.2020


Sist endret: 09.04.2021