Porcilis Ery vet.

MSD Animal Health

Rødsykevaksine.

ATCvet-nr.: QI09A B03

 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til svin: 1 dose (2 ml) inneh.: Erysipelothrix rhusiopathiae stamme M2 (serotype 2) inaktivert lysert antigenkonsentrat ≥1 ppd, dl-α-tokoferolacetat 150 mg og formaldehyd 0,02-0,05%.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker og varer i 6 måneder.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av svin for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2).

Bivirkninger

Lett, forbigående økt kroppstemperatur (0,5°C) innen 24 timer, forbigående liten lokal hevelse (1-10 mm) inntil 8 dager etter vaksinering og noe motvillighet til å bevege seg og til å spise.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner, unntatt en vaksine fra Intervet som inneholder inaktivert parvovirusantigen.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret. Ristes godt før og under bruk. Grunnimmunisering: 2 ml fra 10 ukers alder. Vaksinasjonen foretas 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Revaksinering: 2 ganger årlig. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

Sist endret: 20.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.12.2009

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Porcilis Ery vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
svin50 ml (plasthettegl.)002432CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.