Rimadyl vet.

Zoetis

Antiflogistikum.

ATCvet-nr.: QM01A E91

 TYGGETABLETTER 20 mg, 50 mg og 100 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Karprofen 20 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Karprofen hemmer enzymet cyklooksygenase, men inhiberingen er svak i forhold til den antiinflammatoriske og analgetiske effekten. In vitro-forsøk har vist at karprofen stimulerer glukosaminoglykan (GAG)-syntesen, og det kan forsinke brusktapet i artroseprosessen.
Absorpsjon: Rask. Cmax etter ca. 2 timer. Biotilgjengeligheten er meget god.
Proteinbinding: I stor grad bundet til plasmaproteiner.
Halveringstid: Ca. 6 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig i galle.

Indikasjoner 

Behandling av smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet hos hund. Oppfølgende behandling av postoperativ smerte etter preoperativ parenteral behandling.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller oppkast og diaré. Gastrointestinale blødninger forekommer ytterst sjelden og bare ved doser langt over den terapeutiske.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Forsiktighet bør utvises ved behandling av valper <6 uker og meget gamle hunder. Særlig oppmerksomhet bør vises ved behandling av dyr med hjerte-, lever- og nyresykdommer eller dyr med infeksjoner. Pga. stor smakelighet bør tyggetablettene oppbevares på et sikkert sted.

Interaksjoner 

Samtidig medisinering med potente nyretoksiske legemidler eller andre NSAID (innenfor 24 timer) bør unngås. Kan konkurrere med andre legemidler med høy binding til plasmaproteiner. Dette kan gi opphav til toksiske effekter.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige og diegivende tisper. Hos rotte passerer karprofen placentabarrieren og utskilles via melk.

Dosering 

4 mg/kg kroppsvekt daglig, fordeles på 2 like store doser. Etter 7 dager kan dosen forsøksvis reduseres til 2 mg/kg 1 gang daglig, avhengig av klinisk respons. Ved behandling utover 14 dager bør hunden undersøkes jevnlig av veterinær. Administrering: Kan deles (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QM01A E91

Sist endret: 25.09.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.03.2014


 

Pakninger og SPC


Rimadyl vet., TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mghund20 stk. (boks)013328SPC_ICONC
100 stk. (boks)013308SPC_ICONC
50 mghund20 stk. (boks)013082SPC_ICONC
100 stk. (boks)013070SPC_ICONC
100 mghund20 stk. (boks)013323SPC_ICONC
100 stk. (boks)013317SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.