Tabell Z - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Zanamivir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Zidovudin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Ziprasidon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Zoledronsyre

Se bifosfonater (Link) ( 0)

     
Zolmitriptan

Se triptaner (Link) ( 3)

     
Zolpidem

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder ( 2)

     
Zonisamid

Overgang til morsmelk er høy. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Zopiklon

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder ( 2)

     
Zuklopentixol

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)