Tabell Z - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Zanamivir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Zidovudin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Ziprasidon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Zoledronsyre ( 0)

Se bifosfonater (Link)

     
Zolmitriptan ( 3)

Se triptaner (Link)

     
Zolpidem ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder

     
Zonisamid ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Se antiepileptika (Link)

     
Zopiklon ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder

     
Zuklopentixol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)