Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Zanamivir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Zidovudin (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Ziprasidon (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Zoledronsyre (MM-kategori 0)

Se Bisfosfonater (Link)

Zolmitriptan (MM-kategori 3)

Se Triptaner (Link)

Zolpidem (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder

Zonisamid (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er høy. Se Antiepileptika (Link)

Zopiklon (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder

Zuklopentixol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antipsykotika (Link)