Tabell Z - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Zanamivir

Opplysninger mangler (3)

     
Zidovudin

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Ziprasidon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Zoledronsyre

Se bifosfonater (Link) (0)

     
Zolmitriptan

Se triptaner (Link) (3)

     
Zolpidem

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder (2)

     
Zonisamid

Overgang til morsmelk er høy. Se antiepileptika (Link) (4)

     
Zopiklon

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder (2)

     
Zuklopentixol

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) (3)