Tabell U - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Ulipristal ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming bør utsettes 1 1/2 døgn etter tablettinntak

     
Umeklidin ( 3)

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at umeklidin kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler.

     
Unoproston ( 2)

Øyedråper: Minimal systemisk absorpsjon tilsier at overgang til morsmelk er minimal

     
Uracil/tegafur ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Ursodeoksykolsyre ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ustekinumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler