Tabell U - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Ulipristal

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming bør utsettes 1 1/2 døgn etter tablettinntak (3)

     
Umeklidin

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at umeklidin kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler. (3)

     
Unoproston

Øyedråper: Minimal systemisk absorpsjon tilsier at overgang til morsmelk er minimal (2)

     
Uracil/tegafur

Se cytostatika (Link) (5)

     
Ursodeoksykolsyre

Opplysninger mangler (3)

     
Ustekinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler (3)