Tabell U - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Ulipristal

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming bør utsettes 1 1/2 døgn etter tablettinntak ( 3)

     
Umeklidin

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at umeklidin kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler. ( 3)

     
Unoproston

Øyedråper: Minimal systemisk absorpsjon tilsier at overgang til morsmelk er minimal ( 2)

     
Uracil/tegafur

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Ursodeoksykolsyre

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ustekinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)