Tabell O - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Obetikolsyre

Erfaring hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %). ( 3)

     
Obinutuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. ( 3)

     
Ofatumumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet ( 3)

     
Ofloksacin 

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link) ( 2)

     
Oksaliplatin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Oksazepam

Overgang til morsmelk er minimal. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Okskarbazepin

Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Oksybuprokain

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Oksybutynin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter hos brysternærte barn ( 3)

     
Oksykodon

Overgang til morsmelk er moderat. Sedasjon er observert. Se Opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Oksymetazolin

Nesespray: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Oksytetrasyklin

Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Oksytocin

Stimulerer tømmingen av brystet. Brukes ved ammeproblemer pga. dårlig utdrivningsrefleks, tilstoppede melkeganger, såre brystknopper og som hjelpemiddel ved tømming med pumpe. Bør ikke brukes ved normal amming ( 2)

     
Oktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII) 

Opplysninger mangler ( 0)

     
Oktreotid

Opplysninger mangler ( 0)

     
Olanzapin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Olaparib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Olmesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Olodaterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Olopatadin

Øyedråper: Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet. Klinisk erfaring mangler ( 3)

     
Olsalazin

Se 5-ASA-preparater (Link) ( 3)

     
Omalizumab

Opplysninger mangler ( 3)

     
Omega-3-fettsyreestere

Kan brukes av ammende ( 1)

     
Omeprazol

Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Ondansetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Opioidanalgetika

Ved bruk av gjentatte doser opioidanalgetika er det risiko for legemiddeleffekter på det brysternærte barnet. Dette gjelder spesielt hvis barnet i tillegg er blitt eksponert i tredje trimester eller er < 2 måneder gammelt. Ved langtidsbruk bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni. Sedasjon, apné, cyanose og bradykardi er blitt rapportert hos brysternærte barn. Langtidseffekter på kognitiv og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes ( 2 – enkeltdose 3 – gjentatte doser)

     
Orfenadrin

Opplysninger mangler. Se atropin(Link) ( 3)

     
Organo-heparinoid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Orlistat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Oseltamivir

Klinisk erfaring og opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

     
Osimertinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås ( 3)

     
Oteracil

Se cytostatika(Link) ( 5)