Tabell O - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Obetikolsyre ( 3)

Erfaring hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %).

     
Obinutuzumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

     
Ofatumumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet

     
Ofloksacin  ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link)

     
Oksaliplatin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Oksazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se benzodiazepiner (Link)

     
Okskarbazepin ( 3)

Se antiepileptika (Link)

     
Oksybuprokain ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Oksybutynin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter hos brysternærte barn

     
Oksykodon ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Sedasjon er observert. Se Opioidanalgetika (Link)

     
Oksymetazolin ( 2)

Nesespray: Kan brukes av ammende

     
Oksytetrasyklin ( 3)

Se tetrasykliner (Link)

     
Oksytocin ( 2)

Stimulerer tømmingen av brystet. Brukes ved ammeproblemer pga. dårlig utdrivningsrefleks, tilstoppede melkeganger, såre brystknopper og som hjelpemiddel ved tømming med pumpe. Bør ikke brukes ved normal amming

     
Oktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII)  ( 0)

Opplysninger mangler

     
Oktreotid ( 0)

Opplysninger mangler

     
Olanzapin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Olaparib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Olmesartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Olodaterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Olopatadin ( 3)

Øyedråper: Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet. Klinisk erfaring mangler

     
Olsalazin ( 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

     
Omalizumab ( 3)

Opplysninger mangler

     
Omega-3-fettsyreestere ( 1)

Kan brukes av ammende

     
Omeprazol ( 2)

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Ondansetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Opioidanalgetika ( 2 – enkeltdose 3 – gjentatte doser)

Ved bruk av gjentatte doser opioidanalgetika er det risiko for legemiddeleffekter på det brysternærte barnet. Dette gjelder spesielt hvis barnet i tillegg er blitt eksponert i tredje trimester eller er < 2 måneder gammelt. Ved langtidsbruk bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni. Sedasjon, apné, cyanose og bradykardi er blitt rapportert hos brysternærte barn. Langtidseffekter på kognitiv og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes

     
Orfenadrin ( 3)

Opplysninger mangler. Se atropin(Link)

     
Organo-heparinoid ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Orlistat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Oseltamivir ( 3)

Klinisk erfaring og opplysninger om overgang til morsmelk mangler

     
Osimertinib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås

     
Oteracil ( 5)

Se cytostatika(Link)