Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose​/​kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Obetikolsyre (MM-kategori 3)

Erfaring hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %).

Obinutuzumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

Ofatumumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet

Ofloksacin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se Fluorokinoloner (Link)

Okrelizumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Oksaliplatin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Oksazepam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Benzodiazepiner (Link)

Okskarbazepin (MM-kategori 3)

Se Antiepileptika (Link)

Oksybuprokain (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Oksybutynin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter hos brysternærte barn

Oksykodon (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Sedasjon er observert. Se Opioidanalgetika (Link)

Oksymetazolin (MM-kategori 2)

Nesespray: Kan brukes av ammende

Oksytetrasyklin (MM-kategori 3)

Se Tetrasykliner (Link)

Oksytocin (MM-kategori 2)

Stimulerer tømmingen av brystet. Brukes ved ammeproblemer pga. dårlig utdrivningsrefleks, tilstoppede melkeganger, såre brystknopper og som hjelpemiddel ved tømming med pumpe. Bør ikke brukes ved normal amming

Oktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII) (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Oktreotid (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Olanzapin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antipsykotika (Link)

Olaparib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Olmesartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Olodaterol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Olopatadin (MM-kategori 3)

Øyedråper: Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet. Klinisk erfaring mangler

Olsalazin (MM-kategori 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

Omalizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Omega-3-fettsyreestere (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende

Omeprazol (MM-kategori 2)

Se Protonpumpehemmere (Link)

Ondansetron (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ingen holdepunkter for at bruk av ondansetron ikke er forenelig med amming.

Opioidanalgetika (MM-kategori 2 – enkeltdose 3 – gjentatte doser)

Ved bruk av gjentatte doser opioidanalgetika er det risiko for legemiddeleffekter på det brysternærte barnet. Dette gjelder spesielt hvis barnet i tillegg er blitt eksponert i tredje trimester eller er < 2 måneder gammelt. Ved langtidsbruk bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni. Sedasjon, apné, cyanose og bradykardi er blitt rapportert hos brysternærte barn. Langtidseffekter på kognitiv og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes

Orfenadrin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Atropin (Link)

Organo-heparinoid (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Orlistat (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Oseltamivir (MM-kategori 3)

Minimal overgang til morsmelk. Begrenset klinisk erfaring.

Osimertinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås

Oteracil (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)